/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 55 (2023), Br. 179

Knj. 54 (2022), Br. 178

Knj. 54 (2022), Br. 177

Knj. 54 (2022), Br. 176

Knj. 53 (2021), Br. 175

Knj. 53 (2021), Br. 174

Knj. 53 (2021), Br. 173

Knj. 52 (2020), Br. 172

Knj. 52 (2020), Br. 171

Knj. 52 (2020), Br. 170

Knj. 51 (2019), Br. 169

Knj. 51 (2019), Br. 168

Knj. 51 (2019), Br. 167

Књижевна историја, Knj. 53 (2021), Br. 173


1.
Егзистенцијална ситуација Јеротеја Рачанина и облици приповедања у Путашаствију ка граду Јерусалиму
Ненад Николић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 11–30

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.1
Detaljnije
2.
Missions catholiques et éducation dans une société multiculturelle: le cas de Salonique
Raïa Zaïmova
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 31–39

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.2
Detaljnije
3.
Путовање Саве Текелије у Русију: скица источне Европе у белешкама просвећеног племића
Владимир Симић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 41–65

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.3
Detaljnije
4.
Martin Kukučíns Identitätsfacetten in seinen Balkan-Reiseberichten
Marianna Koliová
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 67–83

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.4
Detaljnije
5.
Social Critics and the Condition of Women in Algerian Literature in Arabic: ‘Abd al-Ḥamīd Benhadūga as a Case Study
Jolanda Guardi
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 91–102

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.5
Detaljnije
6.
Испољавање суфизма у модерној арапској књижевности
Ајман Туајлиб, Саид Вакил
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 103–126

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.6
Detaljnije
7.
Слика египатске жене у романима Тахе Хусеина
Ивана Глигоријевић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 127–141

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.7
Detaljnije
8.
Транскултурне перспективе
Александра Манчић, Марко Теодорски
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 145–154

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.8
Detaljnije
9.
Леополдо Сеа и филозофија американизма
Далибор Солдатић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 155–163

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.9
Detaljnije
10.
Савремене студије кубанске културе: Фернандо Ортис и појам транскултурације
Владимир Карановић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 165–177

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.10
Detaljnije
11.
Kарлос Фуентес и културни синкретизам Латинске Америке
Бојана Ковачевић Петровић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 179–195

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.11
Detaljnije
12.
Поетика и филозофија релације
Тамара Валчић Булић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 197–209

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.12
Detaljnije
13.
Шта је данашња наратологија?
Дуња Душанић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 213–230

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.13
Detaljnije
14.
Писма Милице Костић Селем Десанки Максимовић
Бојан Ђорђевић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 233–260

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.14
Detaljnije
15.
Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве
Оливера Жижовић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 263–286

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.15
Detaljnije
16.
Топос страдања других ради или повест о Владимиру и Косари
Снежана Ј. Милојевић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 287–301

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.16
Detaljnije
17.
Књижевност и фотографије Роџера Фентона у контексту викторијанизма
Горан Т. Гаврић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 303–323

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.17
Detaljnije
18.
Андрићева Проклета авлија у контексту затворско-логорске прозе
Александар Петров
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 325–347

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.18
Detaljnije
19.
Конструкт детињства у Андрићевој приповеци „Деца”
интерпретативни и методички аспекти
Лола Стојановић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 349–371

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.19
Detaljnije
20.
Херој као књижевни и друштвени конструкт
Златко Грушановић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 373–392

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.20
Detaljnije
21.
Свеобухватни приступ савременој научној критици
Адријана Марчетић. Критика о критици. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2020, 215 стр.
Бојана Стојановић Пантовић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 395–401

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.21
Detaljnije
22.
Разговор о смислу као начин да се буде
Ненад Николић, Идентитет српске књижевности. Прича о књижевноисторијској идеји. Београд: Српска књижевна задруга, Партенон, 2019, 704 стр.
Дуња Ранчић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 403–410

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.22
Detaljnije
23.
О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији
Maxim Shadurski. The Nationality of Utopia: H. G. Wells, England, and the World State. New York and London: Routledge, 2020, 212 pp.
Зорица Ђерговић-Јоксимовић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 411–414

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.23
Detaljnije
24.
Поуздана слика наше књижевне прошлости и садашњости
(Précis de littérature serbe. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 2019, 249 pp)
Марко Аврамовић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 415–421

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.24
Detaljnije
25.
Ново издање Љубена Каравелова на српском језику
Љубен Каравелов, Је ли крива судбина? Књижевна и публицистичка дела на српском језику. Приредио, студију и коментаре написао Александар Пејчић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019.
Горан М. Максимовић
Књижевна историја, 2021. - Knj. 53, Br. 173, str. 423–427

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.25
Detaljnije