/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 29 (2022), Br. 107

Knj. 29 (2022), Br. 106

Knj. 29 (2022), Br. 105

Knj. 28 (2021), Br. 104

Knj. 28 (2021), Br. 103

Knj. 28 (2021), Br. 102

Knj. 28 (2021), Br. 101

Ecologica, Knj. 29 (2022), Br. 106


1.
The Role of the Green Bonds in Public-Private Partnerships as a Sustainable Investment Opportunity
Antoaneta Vassileva
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 139–147

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.1
Detaljnije
2.
An Overview of Photovoltaic Module’s End-of-Life Material Recycling Pathways
Luka Latinović, Mubarak Saeed Burshaid Al Dhaheri, Ibrahim Ali Alhudaili
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 148–154

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.2
Detaljnije
3.
Obelodanjivanje informacija o klimatskim rizicima u izveštajima kompanija
Jelena Krpić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 155–162

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.3
Detaljnije
4.
Model linearne ekonomije vs. model cirkularne ekonomije
Olja Munitlak Ivanović, Marko M. Vujić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 163–168

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.4
Detaljnije
5.
Circular Economy as an Imperative of Sustainable Development in North Macedonia and Serbia
Azemina Mashovic, Jelena Ignjatovic, Jovana Kisin
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 169–177

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.5
Detaljnije
6.
Digitalizacija, inovacije i društveno odgovorno poslovanje
Milan Brkljač, Bobana Berjan Bačvarević, Vladimir Džamić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 178–184

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.6
Detaljnije
7.
Potencijalni uslovi ekoturizma u industrijskoj oblasti Kostolca
Dragan Milošević, Željko Praštalo, Svetlana Polavder, Jasmina Nešković
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 185–192

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.7
Detaljnije
8.
Organska poljoprivreda i klimatske promene
Milan Janković, Adriana Jović Bogdanović, Aleksandra Gajdobranski, Ljubomir Miljković
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 193–200

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.8
Detaljnije
9.
Značaj digitalizacije za održivost računovodstva
Ivana Bešlić Rupić, Dragana Bešlić Obradović, Bojan Rupić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 201–208

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.9
Detaljnije
10.
Masena koncentracija kalijuma, torijuma i uranijuma u zemljištu rejona Dobra, NP Đerdap, u periodu od 2018-2020. godine
Ana A. Čučulović, Jelena N. Stanojković, Rodoljub D. Čučulović, Saša M. Nestorović, Nenad Z. Radaković
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 209–215

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.10
Detaljnije
11.
Utvrđivanje ekološke održivosti balkanskih zemalja analizom indeksa ekoloških performansi
Aleksandra Radić, Danijela Voza, Milovan Vuković, Nada Štrbac
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 216–222

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.11
Detaljnije
12.
The Ways of Restoring the Soils in Moldova
Ivan Kapitalchuk, Marina Kapitalchuk
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 223–229

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.12
Detaljnije
13.
Posledice pandemije izazvane virusom SARS-COV-2 na realni sektor i privredni rast: slučaj Srbije
Milan Beslać, Dragan Janjušić, Vladan Cogoljević, Milomir Gačević
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 230–238

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.13
Detaljnije
14.
Značaj i razvoj metode za kontrolu pesticida u mleku iz organske proizvodnje
Aleksandra Tasić, Ivan Pavlović, Marija Pavlović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 239–244

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.14
Detaljnije
15.
COVID-19: ekonomsko-ekološki izazovi
Tatjana Brankov
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 245–250

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.15
Detaljnije
16.
Predviđanje parametara kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja primenom VNM i ekonomskih i industrijskih indikatora
Lidija Stamenković, Stefana Todorović, Gordana Bogdanović, Jelena Marković, Tijana Milanović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 251–256

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.16
Detaljnije
17.
Spremnost građana za implementaciju mera za povećanje energetske efikasnosti
Milovan Vuković, Njegoš Dragović, Nada Štrbac, Danijela Voza, Snežana Urošević
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 257–265

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.17
Detaljnije
18.
Društveni, ekonomski i ekološki aspekti tranzicije linearne u cirkularnu ekonomiju na primeru prerade otpada od hrane
Darko Radosavljević, Milica Stojković, Sonja Josipović, Ana Slavković, Ana Popović, Maja Đolić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 266–272

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.18
Detaljnije
19.
Mogućnosti očuvanja životne sredine u oblasti sporta
Violeta Šiljak, Sonja Antonijević, Slađana Milošević
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 273–280

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.19
Detaljnije
20.
Digitalizacija u menadžmentu lanca snabdevanja mornaričko-tehničke podrške Rečne flotile Vojske Srbije
Ana Dukić, Dejan Riznić, Milan Ilić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 281–288

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.20
Detaljnije
21.
Privredno-ekonomska spremnost Republike Srbije za subvencionisanje kupovine novih vozila isključivo na električni pogon i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon): prednosti i nedostaci
Tanja Varađanin, Marko Stanković, Sanja Maksimović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 106, str. 289–295

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.21
Detaljnije