/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 29 (2022), Br. 107

Knj. 29 (2022), Br. 106

Knj. 29 (2022), Br. 105

Knj. 28 (2021), Br. 104

Knj. 28 (2021), Br. 103

Knj. 28 (2021), Br. 102

Knj. 28 (2021), Br. 101

Ecologica, Knj. 29 (2022), Br. 105


1.
Uticaj lokalne samouprave na održivi razvoj agrarnog potencijala
Andrija Blanuša, Slobodan Petrović, Srđan Žikić, Dragana Trifunović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 1–7

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.1
Detaljnije
2.
Savremeni izazovi zaštite zdravlja sportista
Milan Brkin, Dejan Đurović, Tatjana Popović Ilić, Dragana Aleksić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 8–16

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.2
Detaljnije
3.
Strategija „Od polja do stola”: pokušaj simbioze proizvodnje hrane i ekologije u Evropskoj Uniji
Aleksandar Damnjanović, Nada Živanović, Zorančo Vasilkov
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 17–24

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.3
Detaljnije
4.
Strane direktne investicije i zaštita životne sredine
Boban Dašić, Radmila Trklja, Blagoje Pušonja
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 25–31

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.4
Detaljnije
5.
Održivost organizacije u doba krize kao rezultat strateškog finansijskog upravljanja
Nina Mitić, Jelena Avakumović, Dragan Milošević, Goran Kvrgić, Jovanka Popović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 32–38

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.5
Detaljnije
6.
Еkološka bezbednost kao preduslov za izvođenje nautičkih aktivnosti
Zorica Davidović, Vladimir Miletić, Željko Rajković
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 39–46

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.6
Detaljnije
7.
Elektronski sistemi prevencije tokom pretakanja naftnih derivata
Aleksandar Gošić, Siniša Sremac, Dragan Smiljanić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 47–56

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.7
Detaljnije
8.
Smernice i tehnička rešenja za recikliranje električnog i elektronskog otpada u svrhu očuvanja životne sredine u Republici Srbiji
Miloš Ilić, Nenad Gligorić, Vladimir Mikić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 57–64

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.8
Detaljnije
9.
Influence of Physical and Chemical Characteristics of Coal Basin “Kolubara” on Soil Degradation and Environment
Zoranka Malešević, Milica Đeković-Šević, Jelena Lazarević, Mirjana Jovović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 65–70

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.9
Detaljnije
10.
Zagađenje površinskih i podzemnih voda na teritoriji grada Niša i mere unapređenja ekološkog statusa reke Nišave
Jelena Marković, Gordana Bogdanović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 71–78

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.10
Detaljnije
11.
Integralno planiranje kadrova u sferi održivog razvoja
Nina Mitić, Srđan Žikić, Dragana Trifunović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 79–87

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.11
Detaljnije
12.
Concept of Smart Cities Development Strategy in the Western Balkans
Bojana Ostojić, Miodrag Vuković, Miodrag Bogdanović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 88–98

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.12
Detaljnije
13.
Značaj prehrambenog suvereniteta i agroekologije za održivi ruralni razvoj Srbije
Slavka Mitrović, Aleksandra Mitrović, Ljubomir Mitrović
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 99–108

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.13
Detaljnije
14.
Izazovi primene Interneta stvari u poljoprivredi
Vlado Radić, Nikola Radić, Marija Marković-Blagojević
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 109–118

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.14
Detaljnije
15.
Uloga nacionalne bankarske garantne šeme u restrukturiranju kreditnih obaveza kompanija u sektoru sertifikovane organske poljoprivrede
Branko Živanović, Aleksandra Cvejić, Duško Bodroža
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 119–130

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.15
Detaljnije
16.
Uticaj ekonomije na budućnost sporta
Violeta Šiljak, Sandra Đurović, Dragana Aleksić, Tatjana Popović Ilić
Ecologica, 2022. - Knj. 29, Br. 105, str. 131–138

https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.105.16
Detaljnije