/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 29 (2022), Br. 107

Knj. 29 (2022), Br. 106

Knj. 29 (2022), Br. 105

Knj. 28 (2021), Br. 104

Knj. 28 (2021), Br. 103

Knj. 28 (2021), Br. 102

Knj. 28 (2021), Br. 101

Ecologica, Knj. 28 (2021), Br. 102


1.
Corporate Social Responsibility Initiatives in Response to the Covid-19 Pandemic
Saša Virijević Jovanović, Suzana Doljanica, Dragana Nešović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 143–150

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.1
Detaljnije
2.
Upravljanje preduzećem u doba pandemije COVID-19: izazovi za preduzetnike, mala i srednja preduzeća
Violeta Jovanović, Marija Nikolić Tošović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 151–157

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.2
Detaljnije
3.
Uvoz robe u Srbiju tokom COVID-19 pandemije
Ana Čučulović, Jelena Stanojković, Rodoljub Čučulović, Dragan Veselinović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 158–164

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.3
Detaljnije
4.
Menadžment sportskih organizacija i organizacionog komiteta za Olimpijske igre Tokio 2020
Milan Brkin, Vojkan Bižić, Ana Vukić, Srećko Baćevac
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 165–172

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.4
Detaljnije
5.
Izveštavanje o zaštiti životne sredine u savremenom poslovnom ambijentu (praksa u Srbiji)
Grozdana Marinković
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 173–179

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.5
Detaljnije
6.
Problemi i izazovi u upravljanju medicinskim otpadom u vreme pandemije COVID-19
Anđelka Tripković, Ljiljana Arsić, Sanja Dobričanin
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 180–186

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.6
Detaljnije
7.
Upravljanje otpadom od hrane kao deo cirkularne ekonomije: uticaj na ugostiteljstvo i hotelijerstvo
Dragan Živković, Pero Petrović, Marina Protić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 187–192

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.7
Detaljnije
8.
Krizni menadžment zdravstvenih sistema u uslovima pandemije COVID-19
Sanja Dobričanin, Ljiljana Arsić, Vladimir Dobričanin, Anđelka Tripković
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 193–200

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.8
Detaljnije
9.
Communication Technologies, Covid-19 and Core-Competence of the Tourism Enterprises
Jelena Premović, Slavoljub Vujović, Dijana Jovanović, Dejan Jovanović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 201–207

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.9
Detaljnije
10.
Ekoturizam specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara” u uslovima pandemije COVID-19
Snežana Štetić, Igor Trišić, Igor Gvozden
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 208–214

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.10
Detaljnije
11.
Razvoj ekoturizma u uslovima pandemije: slučaj planine Zlatibor u Srbiji
Sanja Božović, Kristina Košić, Danijela Vukoičić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 215–222

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.11
Detaljnije
12.
Izveštavanje o zaštiti životne sredine u funkciji održivog razvoja
Ivana Bešlić Rupić, Dragana Bešlić Obradović, Bojan Rupić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 223–228

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.12
Detaljnije
13.
Positive Impact of COVID-19 on Environment Due to the Reduction of Tourist Movement
Živana Krejić, Maja Anđelković, Jelena Palić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 229–235

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.13
Detaljnije
14.
Uloga i značaj decentralizacije ekološke politike u Republici Srbiji
Marko M. Vujić, Olja Munitlak Ivanović, Darko P. Nadić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 236–242

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.14
Detaljnije
15.
Sagledavanje posledica krize izazvane pandemijom COVID-19 na održivost preduzeća
Jovana Radoičić, Ljiljana Arsić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 243–249

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.15
Detaljnije
16.
Uticaj elektronske trgovine na životnu sredinu
Ljiljana Stanković, Lazar Cvijić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 250–256

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.16
Detaljnije
17.
Novi materijali i tehnologije u kontroli zaštite životne sredine i zdravlja čoveka
Aleksandra Tasić, Ksenija Nešić, Ivan Pavlović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 257–263

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.17
Detaljnije
18.
Mere agrarne politike u funkciji održivog ruralnog razvoja Republike Srbije
Katarina Đurić, Dragan Ivanišević, Miralem Jahić, Radivoj Prodanović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 264–270

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.18
Detaljnije
19.
Negativan uticaj pandemije COVID-19 na međunarodni turizam
Nikola Bošković, Danijela Despotović, Lela Ristić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 271–276

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.19
Detaljnije
20.
Social Responsibility of Trade Companies During the COVID-19 Pandemic
Nenad Kojić, Radmila Micić, Maja Staletović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 277–282

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.20
Detaljnije
21.
Održivost modne industrije u vreme pandemije Covid-19
Ljubica Kovačević, Ljiljana Arsić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 283–292

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.21
Detaljnije
22.
Železnički saobraćaj i razvoj ekoturizma u Republici Srbiji
Aleksandra Vuković, Milovan Vuković, Snežana Urošević, Dejan Riznić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 293–300

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.22
Detaljnije
23.
Aerozagađenje u vreme početka COVID-19 pandemije: analiza emisija u Beogradu i Sarajevu
Nataša Bojković, Tanja Živojinović, Nikola Zornić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 301–308

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.23
Detaljnije
24.
Ekstrakt ruzmarina kao ekološki inhibitor korozije bakra u hloridnoj sredini
Vesna Grekulović, Nada Štrbac, Aleksandra Mitovski
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 309–314

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.24
Detaljnije
25.
Uticaj Covid-19 na međunarodne ekonomske odnose i međunarodno kretanje kapitala
Miloš Karajović, Milica Kaličanin, Zoran Kaličanin
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 315–324

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.25
Detaljnije
26.
Procena ekološkog rizika usled prisustva organskih UV filtera u vodi i sedimentima
Jelena Lukić, Sara Rvović, Tatjana Đurkić, Antonije Onjia
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 102, str. 325–330

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.102.26
Detaljnije