/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 29 (2022), Br. 107

Knj. 29 (2022), Br. 106

Knj. 29 (2022), Br. 105

Knj. 28 (2021), Br. 104

Knj. 28 (2021), Br. 103

Knj. 28 (2021), Br. 102

Knj. 28 (2021), Br. 101

Ecologica, Knj. 28 (2021), Br. 104


1.
Results of 26th United Nations Climate Change Conference (COP26) Held in Glasgow
Mario Lukinović, Lucia Škvareninová, Larisa Jovanović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 487–493

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.1
Detaljnije
2.
Zeleni dogovor Evropske unije i Zelena agenda za Zapadni Balkan: nove smernice za suočavanje sa izazovima zaštite životne sredine
Zorančo Vasilkov, Slobodan Petrović, Jelena Vuković, Dragana Lazić, Aleksandar Damnjanović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 494–502

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.2
Detaljnije
3.
Upotreba obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gazdinstvima
Aleksandra Gajdobranski, Vera Krmpot, Maja Anđelković
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 503–509

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.3
Detaljnije
4.
Uticaj fiskalne politike na održivi ekološki razvoj u uslovima ekonomske krize
Ivan Milojević, Miloš Miljković, Nemanja Pantić, Milovan Rosić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 510–516

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.4
Detaljnije
5.
Potential of Using Domestic Zeolite in Water Treatment Systems in Serbia
Luka Latinović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 517–524

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.5
Detaljnije
6.
Strategija upravljanja ljudskim resursima u uslovima pandemije i intenzifikacije digitalizacije
Zoran Ristić, Aleksandar M. Damnjanović, Dragan M. Nedeljković, Jelena Krstić Ranđić, Eihab Abduraouf M. Tarhouni
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 525–532

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.6
Detaljnije
7.
Uticaj razvoja informacionih tehnologija na unapređenje rada revizije
Miroslav Perić, Milica Kaličanin, Zoran Kaličanin
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 533–542

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.7
Detaljnije
8.
Primena senzora na bazi molekulski otisnutih polimera za detekciju virusa
Tamara Tadić, Bojana Marković, Ljiljana Suručić, Aleksandra Nastasović, Antonije Onjia
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 543–550

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.8
Detaljnije
9.
Razvoj ekoturizma u vreme pandemije COVID-19, studija slučaja Palićko jezero
Bojana Ostojić, Miodrag Bogdanović, Miodrag Vuković
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 551–556

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.9
Detaljnije
10.
Mala i srednja preduzeća na udaru COVID cunamija
Marko Todić, Nenad Milić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 557–564

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.10
Detaljnije
11.
Uticaj pandemije KOVID-19 na ekonomski razvoj
Aleksandra Vuković, Dejan Riznić, Adrijana Jevtić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 565–572

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.11
Detaljnije
12.
Analiza stavova javnosti o ekoturizmu i predikcija njegovog daljeg razvoja nakon pandemije COVID-19
Dragan Milošević, Dejan Ilić, Jovanka Popović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 573–580

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.12
Detaljnije
13.
Mesto i značaj agroprivrede u ekonomskom sistemu Republike Srbije od 2000. do 2021. godine
Andrija Blanuša, Slobodan Petrović, Mirjana Stevanović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 581–590

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.13
Detaljnije
14.
Građanska nauka u uslovima COVID-19 pandemije
Jelena Banović, Aleksandra Bradić-Martinović, Nemanja Nedović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 591–596

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.14
Detaljnije
15.
Zaštitne maske kao otpad: ekološki i pravni aspekti
Ana Batrićević, Vera Stanković
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 597–604

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.15
Detaljnije
16.
Poreska politika u vreme COVID-19 u Srbiji i njen uticaj na ekonomiju
Vesna Aleksić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 605–610

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.16
Detaljnije
17.
Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti kao faktor održivog ruralnog razvoja
Katarina Đurić, Veljko Vukoje, Aleksandar Miljatović
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 611–618

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.17
Detaljnije
18.
Uticaj nastiranja zemljišta na morfološke osobine mladog krompira
Vuk Vujasinović, Zorana Srećkov, Zorica Mrkonjić, Mirjana Bojović, Anđelko Mišković, Olivera Ilić, Gordana Racić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 619–624

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.18
Detaljnije
19.
Povelja EU o osnovnim pravima i pravo na (zdravu) životnu sredinu
Dragoljub Todić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 625–633

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.19
Detaljnije
20.
Izbor strategije za implementaciju plutajućih ostrva u praksi
Nevena Čule, Tanja Vujanov, Zorica Sredojević, Mirjana Bojović, Marija Nešić, Suzana Mitrović, Ljiljana Brašanac-Bosanac
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 634–642

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.20
Detaljnije
21.
Banking Approach to Natural Capital Risk
Jozefina Beke-Trivunac, Jelena Krpić
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 643–650

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.21
Detaljnije
22.
Analiza uticaja budžetskog finansiranja poljoprivrede na održivi razvoj životne sredine
Radovan Damnjanović, Radan Kostić, Miloš Miljković, Aleksandar Rajković
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 651–657

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.22
Detaljnije
23.
Analiza medijskih sadržaja o životnoj sredini u dnevnoj štampi u Republici Srbiji u vreme pandemije COVID-19
Milovan Vuković, Aleksandra Vuković, Nada Štrbac, Danijela Voza
Ecologica, 2021. - Knj. 28, Br. 104, str. 658–664

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.23
Detaljnije