/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 21 (2020)

Књ. 20 (2019)

Књ. 19 (2018)

Књ. 18 (2017)

Књ. 17 (2016)

Књ. 16 (2015)

Примењена лингвистика, Књ. 21 (2020)


1.
Međujezična forenzička komparacija glasova — dugoročne frekvencije formanata
Kristina Tomić
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 7-24

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.1
Детаљније
2.
Teaching in Online Classroom from the Perspective of English Language Teachers
Dragana Ilić, Valentina Bošković Marković
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 25-44

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.2
Детаљније
3.
Analiza najčešćih grešaka u slovenačkom jeziku kao stranom
Milica Poletanović
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 45-59

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.3
Детаљније
4.
Neodređenost kao sredstvo birokratskog stila u socijalističkom periodu u dnevnoj štampi Srbije i Slovenije
Jelena Budimirović
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 61-79

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.4
Детаљније
5.
Polisemija i upotreba glagola komunikacije call u različitim diskursima
Božana M. Tomić, Jelena V. Šajinović Novaković, Emir Z. Muhić
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 81-95

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.5
Детаљније
6.
Predstavljanje sebe i drugih u diskursu: koncept ethosa i argumentacija u diskursu teorija zavere
Emilija Milojević
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 97-112

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.6
Детаљније
7.
La política social de Eva Duarte: la vía del empoderamiento
Rosa María Alemán Martínez
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 113-134

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.7
Детаљније
8.
Kontekst i metadiskurs u delu Sluškinjina priča Margaret Etvud
Vana Žigon
Примењена лингвистика, 2020. - Књ. 21, стр. 135-147

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.8
Детаљније