/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 22 (2021)

Књ. 21 (2020)

Књ. 20 (2019)

Књ. 19 (2018)

Књ. 18 (2017)

Књ. 17 (2016)

Књ. 16 (2015)

Примењена лингвистика

ISSN: 1451-7124