/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 24 (2023)

Vol. 23 (2022)

Vol. 22 (2021)

Vol. 21 (2020)

Vol. 20 (2019)

Vol. 19 (2018)

Vol. 18 (2017)

Vol. 17 (2016)

Vol. 16 (2015)

Примењена лингвистика, Vol. 19 (2018)


1.
Писменост новог доба из перспективе будућих васпитача и наставника
Драгана Д. Вељковић Станковић, Ивана Ђорђев
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 7–22

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.1
Detailed
2.
Постигнућа ученика на пријемном испиту за упис у српско-руска билингвална одељења
Лука Меденица, Јелена Гинић
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 23–29

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.2
Detailed
3.
Онлајн онтологија Имагакт као средство за учење страних језика на примеру италијанског и српског језика
Јелена Пухар
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 31–40

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.3
Detailed
4.
Students’ Reflections оn аn Online Elective Medical English Course
Stevan Mijomanović, Danka Sinadinović, Sofija Mićić Kandijaš
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 41–52

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.4
Detailed
5.
Teorijske osnove bilingvalne nastave i analiza rada u bilingvalnoj učionici
Ana Cvetković
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 53–60

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.5
Detailed
6.
Vannastavni input i stav prema učenju engleskog kao stranog jezika
Jelena Grubor
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 61–74

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.6
Detailed
7.
Mотивација за учење енглеског језика: примена теоријског оквира мотивацијског J2 селф система
Аница Радосављевић Крсмановић
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 75–86

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.7
Detailed
8.
Upotreba anglicizama u srpskom naučnom diskursu poljoprivredne tehnike
Danijela Đorđević, Tijana Vesić Pavlović
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 87–99

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.8
Detailed
9.
Примена мапа ума у учењу и вежбању граматике кроз обраду тематских наставних јединица у оквиру наставе енглеског језика медицинске струке
Биљана Вукчевић Лацковић
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 101–115

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.9
Detailed
10.
Awakening University Students’ Metacognition in the Process of Listening Comprehension
Dragana Pešić, Aleksandra Radovanović
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 117–127

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.10
Detailed
11.
„Буни се као Грк у апсу” – студија о мотивацији, стереотипима и предрасудама при учењу модерног грчког језика
Антонина Костић
Примењена лингвистика, 2018. - Vol. 19, p. 129–140

https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.11
Detailed