/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 24 (2023)

Vol. 23 (2022)

Vol. 22 (2021)

Vol. 21 (2020)

Vol. 20 (2019)

Vol. 19 (2018)

Vol. 18 (2017)

Vol. 17 (2016)

Vol. 16 (2015)

Примењена лингвистика, Vol. 21 (2020)


1.
Međujezična forenzička komparacija glasova — dugoročne frekvencije formanata
Kristina Tomić
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 7–24

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.1
Detailed
2.
Teaching in Online Classroom from the Perspective of English Language Teachers
Dragana Ilić, Valentina Bošković Marković
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 25–44

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.2
Detailed
3.
Analiza najčešćih grešaka u slovenačkom jeziku kao stranom
Milica Poletanović
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 45–59

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.3
Detailed
4.
Neodređenost kao sredstvo birokratskog stila u socijalističkom periodu u dnevnoj štampi Srbije i Slovenije
Jelena Budimirović
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 61–79

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.4
Detailed
5.
Polisemija i upotreba glagola komunikacije call u različitim diskursima
Božana M. Tomić, Jelena V. Šajinović Novaković, Emir Z. Muhić
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 81–95

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.5
Detailed
6.
Predstavljanje sebe i drugih u diskursu: koncept ethosa i argumentacija u diskursu teorija zavere
Emilija Milojević
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 97–112

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.6
Detailed
7.
La política social de Eva Duarte: la vía del empoderamiento
Rosa María Alemán Martínez
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 113–134

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.7
Detailed
8.
Kontekst i metadiskurs u delu Sluškinjina priča Margaret Etvud
Vana Žigon
Примењена лингвистика, 2020. - Vol. 21, p. 135–147

https://doi.org/10.18485/primling.2020.21.8
Detailed