/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 20 (2019),

Књ. 19 (2018),

Књ. 18 (2017),

Књ. 17 (2016),

Књ. 16 (2015),

Примењена лингвистика, Књ. 20 (2019)


1.
Деклинације и морфолошке парадигме у српском језику
Небојша Маринковић
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 7-18

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.1
Детаљније
2.
O dimenzijama leksičkog znanja, načinima njegovog sticanja i procene
Nikica Strižak
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 19-30

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.2
Детаљније
3.
Rano usvajanje sintakse sa fokusom na usvajanje prvih glagola
Biljana Nikolić
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 31-40

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.3
Детаљније
4.
Futurska upotreba italijanskog konjunktiva prezenta i njegovi srpski ekvivalenti
Nataša Janićijević
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 41-53

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.4
Детаљније
5.
Perfekat u švedskom jeziku i njegovi ekvivalenti u srpskom jeziku
Danijela Babić, Dorijan Hajdu
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 55-68

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.5
Детаљније
6.
И лингвистичка и комуникативна компетенција? Анализа уџбеничког комплета Ταξίδι στην Ελλάδα
Маја Баћић
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 69-86

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.6
Детаљније
7.
Примена корпусног испитивања импликативних маркера пресупозиције у лексикографији
Иван Књижар
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 87-103

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.7
Детаљније
8.
Dwight Atkinson (Ed.), Alternative Approaches to Second Language Acquisition (London: Routledge, 2011, 196 str.)
Zorica Savić-Nenadović
Примењена лингвистика, 2019. - Књ. 20, стр. 105-109

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.8
Детаљније