/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 66 (2023), Бр. 1

Књ. 65 (2022), Бр. 2

Књ. 65 (2022), Бр. 1

Књ. 64 (2021), Бр. 2

Књ. 64 (2021), Бр. 1

Књ. 63 (2020), Бр. 2

Књ. 63 (2020), Бр. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Књ. 65 (2022), Бр. 1


1.
Српска нормативистика у 21. веку с посебним освртом на резултате српске лексикографије
Ивана Лазић Коњик, Слободан Новокмет
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 7–24

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.1
Детаљније
2.
Предлошки акузатив као објекатска допуна
Нада Арсенијевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 25–45

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.2
Детаљније
3.
Осврт на женско-мушке разлике у хроматском именовању у стандардном српском језику
Сања Кример-Габоровић, Ивана Јаковљев
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 47–75

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.3
Детаљније
4.
Акут у говорима косовско-ресавског дијалекта
(скица географског распореда)
Драгана Радовановић, Јована Николић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 77–93

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.4
Детаљније
5.
Место нагласка речи у говору младих Врањанаца
Драгана Станковић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 95–116

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.5
Детаљније
6.
Not My Cup of Tea or Must Have: Borrowing of English Multi-Word Units intо Serbian
Biljana Mišić Ilić
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 117–131

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.6
Детаљније
7.
Moрфолошка адаптација позајмљеница из јапанског језика у српском
Јелена Ковачевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 133–153

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.7
Детаљније
8.
Sur les relations entre les emplois spatiaux et «météorologiques» de la préposition par en franҫais
Tijana Ašić, Marija Simović
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 1, стр. 155–171

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.8
Детаљније