/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 66 (2023), Бр. 1

Књ. 65 (2022), Бр. 2

Књ. 65 (2022), Бр. 1

Књ. 64 (2021), Бр. 2

Књ. 64 (2021), Бр. 1

Књ. 63 (2020), Бр. 2

Књ. 63 (2020), Бр. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Књ. 63 (2020), Бр. 1


1.
On Šaxmatov’s Law
Frederik Kortlandt
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 7–9

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.1
Детаљније
2.
Оружие, орудие, серб. урутка и смешение приставок
Александар Лома
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 11–19

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.2
Детаљније
3.
Сх. каиш ’кајсија’
Орсат Лигорио
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 21–24

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.3
Детаљније
4.
Православна Славија
(у словенској историји и у историјској славистици)
Ана Кречмер
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 25–46

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.4
Детаљније
5.
Версификација Његошевог спјева Шћепан Мали
(реконструкција силабичких константи)
Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 47–66

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.5
Детаљније
6.
Вредносни судови о различитим реализацијама акцента
Дејан Средојевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 67–90

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.6
Детаљније
7.
Does Serbian Have Three Demonstratives?
Francis Corblin, Tijana Ašić
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 91–114

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.7
Детаљније
8.
Из српске фразеологије: (видети) чија мајка црну вуну преде
лингвокултуролошки приступ
Првослав Радић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 115–130

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.8
Детаљније
9.
О траговима неоакута у говорима северозападне Србије
Мирјана Петровић-Савић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Књ. 63, Бр. 1, стр. 131–139

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.9
Детаљније