/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 67 (2020), Бр. 2

Књ. 67 (2020), Бр. 1

Књ. 66 (2019), Бр. 2

Књ. 66 (2019), Бр. 1

Књ. 65 (2018), Бр. 3-4

Књ. 65 (2018), Бр. 1-2

Књ. 64 (2017), Бр. 3-4

Књ. 64 (2017), Бр. 1-2

Књ. 63 (2016), Бр. 3-4

Књижевност и језик, Књ. 67 (2020), Бр. 2


1.
У херменеутичком загрљају Мраморног убице Војислава Илића
Драгана Б. Вукићевић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 261-271

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.1
Детаљније
2.
Апстрактуми истина и лаж у савременом српском језику: концептуализација истине
(когнитивнолингвистички приступ)
Валентина М. Илић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 273-290

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.2
Детаљније
3.
Предања о сестри Јелици и настанку браничевских манастира
(фолклорни текст, контекст и интерпретација)
Соња Д. Петровић, Даница Ј. Јовић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 291-307

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.3
Детаљније
4.
Хроматска лексика у речнику турцизама Абдулаха Шкаљића
Ана Ј. Јовић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 309-322

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.4
Детаљније
5.
Етнички идентитети у Андрићевој приповеци „Три дечака”
Магда Г. Миликић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 323-335

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.5
Детаљније
6.
Творбена анализа лексема насталих комбинованом творбом са суфиксом -ије у славеносрпској епоси
Вања Д. Митић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 337-351

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.6
Детаљније
7.
Терминолошке недоумице у настави српског језика и књижевности
Зона В. Мркаљ
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 353-363

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.7
Детаљније
8.
Средњошколска настава српског језика и медијска писменост
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 365-377

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.8
Детаљније
9.
Литерарно и театролошко читање комедије у основној школи
Наташа Б. Станковић Шошо
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 379-389

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.9
Детаљније
10.
Фразеологија у настави српског језика: могућности шире примене
Бојана Д. Тодић Санковић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 391-405

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.10
Детаљније
11.
Текст народне епске песме Ропство Јанковића Стојана у читанкама за основну и средњу школу
Владимир Б. Милојевић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 407-424

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.11
Детаљније
12.
Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића на часовима лингвистичке секције
Јована Љ. Димитријевић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 425-438

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.12
Детаљније
13.
Библиографија радова часописа Књижевност и језик (2009–2013)
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2020. - Књ. 67, Бр. 2, стр. 473-496

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.13
Детаљније