/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 71 (2024), Бр. 1

Књ. 70 (2023), Бр. 2

Књ. 70 (2023), Бр. 1

Књ. 69 (2022), Бр. 2

Књ. 69 (2022), Бр. 1

Књ. 68 (2021), Бр. 2

Књ. 68 (2021), Бр. 1

Књ. 67 (2020), Бр. 2

Књ. 67 (2020), Бр. 1

Књ. 66 (2019), Бр. 2

Књ. 66 (2019), Бр. 1

Књ. 65 (2018), Бр. 3-4

Књ. 65 (2018), Бр. 1-2

Књ. 64 (2017), Бр. 3-4

Књ. 64 (2017), Бр. 1-2

Књ. 63 (2016), Бр. 3-4

Књижевност и језик, Књ. 64 (2017), Бр. 1-2


1.
Како проста реченица може бити сложена
(О подели реченица „по саставу”)

Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 1–24

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.1
Детаљније
2.
О тзв. Великом речнику САНУ и неким другим питањима
Првослав Т. Радић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 25–37

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.2
Детаљније
3.
Значењска слојевитост Сервантесовог „Дон Кихота”
Славко В. Петаковић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 39–50

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.3
Детаљније
4.
Преломна 1827. година: другачији поглед
Александар М. Милановић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 51–66

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.4
Детаљније
5.
Први српски буквари до „Првог српског буквара”
Рајна М. Драгићевић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 67–76

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.5
Детаљније
6.
Траговима српске лексикографске културе
(Анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века)

Ненад Б. Ивановић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 77–89

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.6
Детаљније
7.
Између Адамског колена и Евиних кћери
Лик жене у српској усменој књижевности

Александра Р. Попин
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 91–101

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.7
Детаљније
8.
Трансформације језичког знака у дигиталној комуникацији адолесцената
Виолета Р. Кецман
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 103–115

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.8
Детаљније
9.
Лингвокултуролошка слика „куће” у речницима српског језика
Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 117–136

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.9
Детаљније
10.
Текстолошки аспекти „Писама из Италије” Љубе Ненадовића у контексту издања штампаних за време његовог живота (1868-1895)
Вера П. Ваш
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 137–146

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.10
Детаљније
11.
Компаративна анализа начина и функција преношења туђег говора у штампаним и агенцијским вијестима
Саша М. Ђукић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 147–164

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.11
Детаљније
12.
Мотиви раскршћа и рачвања пута у Вуковој и Гримовој бајци
Ивана Б. Стојановић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 165–183

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.12
Детаљније
13.
Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’улога женског члана уже породице’
Тања З. Милосављевић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 185–200

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.13
Детаљније
14.
Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе
Вељко Ж. Брборић, Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 201–218

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.14
Детаљније
15.
Настава српског језика у средњој стручној школи: кулинарски рецепт као стручни жанр
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 219–231

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.15
Детаљније
16.
Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу
Маријана Р. Ђукић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 233–246

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.16
Детаљније
17.
Ауторске бајке Гроздане Олујић у настави
Ана Д. Козић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 247–256

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.17
Детаљније
18.
Владан Десница (1905-1967)
селективна библиографија

Гордана Ј. Ђоковић, Драгана А. Грујић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 281–298

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.18
Детаљније