/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 11 (2016)

Књига 12 (2017)

Књига 13 (2018)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Књ. 13 (2018)


1.
Српски преписи „Виђења пророка Исаије”
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 11-53

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.1
Детаљније
2.
Индија у мистификацијама Милојевића и Верковића
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 55-64

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.2
Детаљније
3.
Лалићева херменеутика средњовековног канона
Ирена А. Плаовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 65-80

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.3
Детаљније
4.
Анатомија сижеа у прози српског реализма
Александра М. Угреновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 81-95

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.4
Детаљније
5.
Милош Црњански и Душан Васиљев: ни исто ни друкчије, али опет то
Александра С. Секулић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 97-107

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.5
Детаљније
6.
„Нисам субјект. Орман Бога сам” - лирско ја у раној поезији Томажа Шаламуна
Горан П. Коруновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 109-130

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.6
Детаљније
7.
Наратолошки приступ проучавању српских народних шаљивих прича
(наратолошки оглед)
Јована Д. Дишић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 133-143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.7
Детаљније
8.
Имаголошко читање „Турске хронике” Константина Михаиловића
Дејан М. Илић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 145-159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.8
Детаљније
9.
„Служба светом кнезу Лазару” према препису из Старог Сланкамена
Александра Б. Ивановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 161-189

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.9
Детаљније
10.
Дезинтеграција књижевног жанра житија
(на примеру средњовековног „Синаксарског житија Светог Симона” патријарха Пајсија и предромантичарског стихованог „Житија преподобнаго Стефана Первовенчанаго краља сербскаго, нареченог в монасех Симон” Викентија Ракића)
Жарко Н. Миленковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 191-206

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.10
Детаљније
11.
Значај књижевне публике у формирању идеје о националном идентитету
Марина Д. Марчета
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 207-222

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.11
Детаљније
12.
Хронотоп у „Кроници паланачког гробља” Исидоре Секулић
Теодор М. Мирковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 223-242

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.12
Детаљније
13.
Заступљеност обреда прелаза у роману „Нечиста крв” Борисава Станковића
Младен В. Станић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 243-264

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.13
Детаљније
14.
Фолклорни елементи у роману „Чедомир Илић” Милутина Ускоковића
Софија П. Симовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 265-279

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.14
Детаљније
15.
Лице и маска галантома - еротолошко читање „Друге књиге Сеоба”
Јелена З. Лазаревић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 281-298

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.15
Детаљније
16.
Карневализација у драми „Маска” Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 299-315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.16
Детаљније
17.
Наративна својства романа „Судбине” Мирослава Поповића
Милица М. Кецојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 317-335

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.17
Детаљније
18.
Фантастични свет народне бајке у филму „Чудотворни мач”
Срђан П. Гагић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 337-357

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.18
Детаљније