/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 11 (2016),

Књ. 12 (2017),

Књ. 13 (2018),

Књ. 14 (2019),

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Књ. 13 (2018)


1.
Српски преписи „Виђења пророка Исаије”
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 11-53

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.1
Детаљније
2.
Индија у мистификацијама Милојевића и Верковића
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 55-64

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.2
Детаљније
3.
Лалићева херменеутика средњовековног канона
Ирена А. Плаовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 65-80

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.3
Детаљније
4.
Анатомија сижеа у прози српског реализма
Александра М. Угреновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 81-95

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.4
Детаљније
5.
Милош Црњански и Душан Васиљев: ни исто ни друкчије, али опет то
Александра С. Секулић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 97-107

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.5
Детаљније
6.
„Нисам субјект. Орман Бога сам” - лирско ја у раној поезији Томажа Шаламуна
Горан П. Коруновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 109-130

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.6
Детаљније
7.
Наратолошки приступ проучавању српских народних шаљивих прича
(наратолошки оглед)
Јована Д. Дишић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 133-143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.7
Детаљније
8.
Имаголошко читање „Турске хронике” Константина Михаиловића
Дејан М. Илић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 145-159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.8
Детаљније
9.
„Служба светом кнезу Лазару” према препису из Старог Сланкамена
Александра Б. Ивановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 161-189

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.9
Детаљније
10.
Дезинтеграција књижевног жанра житија
(на примеру средњовековног „Синаксарског житија Светог Симона” патријарха Пајсија и предромантичарског стихованог „Житија преподобнаго Стефана Первовенчанаго краља сербскаго, нареченог в монасех Симон” Викентија Ракића)
Жарко Н. Миленковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 191-206

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.10
Детаљније
11.
Значај књижевне публике у формирању идеје о националном идентитету
Марина Д. Марчета
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 207-222

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.11
Детаљније
12.
Хронотоп у „Кроници паланачког гробља” Исидоре Секулић
Теодор М. Мирковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 223-242

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.12
Детаљније
13.
Заступљеност обреда прелаза у роману „Нечиста крв” Борисава Станковића
Младен В. Станић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 243-264

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.13
Детаљније
14.
Фолклорни елементи у роману „Чедомир Илић” Милутина Ускоковића
Софија П. Симовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 265-279

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.14
Детаљније
15.
Лице и маска галантома - еротолошко читање „Друге књиге Сеоба”
Јелена З. Лазаревић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 281-298

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.15
Детаљније
16.
Карневализација у драми „Маска” Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 299-315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.16
Детаљније
17.
Наративна својства романа „Судбине” Мирослава Поповића
Милица М. Кецојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 317-335

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.17
Детаљније
18.
Фантастични свет народне бајке у филму „Чудотворни мач”
Срђан П. Гагић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Књ. 13, стр. 337-357

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.18
Детаљније