/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 11 (2016)

Књига 12 (2017)

Књига 13 (2018)

Књига 14 (2019)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Књ. 12 (2017)


1.
Дела апостола Томе у Индији у преради Гаврила Стефановића Венцловића
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 11-23

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.1
Детаљније
2.
Трагом једног записа у Сарајевском препису Законоправила Светог Саве
Светлана С. Томин, Наташа Ж. Драгин
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 25-42

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.2
Детаљније
3.
Доментијанов опис преноса моштију Светога Саве у светлу Христових празника
Драгиша П. Бојовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 43-54

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.3
Детаљније
4.
О једној маргиналији преписивача Аверкија
Зорица С. Витић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 55-62

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.4
Детаљније
5.
„Писах и потписах” Радмиле Маринковић у светлу изучавања средњовековне аутобиографске књижевности
Наташа М. Половина
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 63-74

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.5
Детаљније
6.
Белешка уз једну стару историју књижевности „усменога постања”
Снежана Д. Самарџија
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 75-86

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.6
Детаљније
7.
Прилог стилистичкој анализи једног ренесансног препјева библијских стихова
(поређења у препјеву 3. псалма Николе Димитровића)
Мирјана Д. Арежина, Горан Б. Милашин
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 87-101

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.7
Детаљније
8.
Павле Поповић о Доситеју Обрадовићу
Ненад В. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 103-124

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.8
Детаљније
9.
Појам хибридне лирике
Тихомир Д. Брајовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 125-159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.9
Детаљније
10.
Карневализација слике света у књижевности за децу
обредно-представљачке форме
Душица М. Потић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 161-188

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.10
Детаљније
11.
Филоксенија у српској средњовјековној хагиографији и њени извори
Данијел М. Дојчиновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 191-202

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.11
Детаљније
12.
Повест о паду Цариграда 1453. године према српском препису XVII века
Ксенија В. Миловановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 203-232

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.12
Детаљније
13.
Српска средњовековна слова и похвале и њихово реторичко наслеђе
Ирена А. Плаовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 233-244

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.13
Детаљније
14.
Платоновски концепт лепоте и љубави у драми „Максим Црнојевић” Лазе Костић
Јована Д. Милованчевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 245-256

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.14
Детаљније
15.
Фолклорни елементи у Андрићевој приповијетки „Мустафа Маџар”
Небојша Ђорђевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 257-271

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.15
Детаљније
16.
Наше ноћне море: фолклорна фантастика у филмовима „Лептирица” и „Свето место” Ђорђа Кадијевића
Срђан П. Гагић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 273-293

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.16
Детаљније
17.
Транспоновање стварности у делу Милана Дединца
Тијана М. Копривица
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 295-315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.17
Детаљније
18.
Поетичке одлике романа „Прољећа Ивана Галеба” Владана Деснице
Валентина В. Медић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 317-330

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.18
Детаљније
19.
Ликови традиције у огледалу бурлеске – „Бурлеска господина Перуна бога грома”, Растко Петровић
Адријана Д. Крајновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 331-345

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.19
Детаљније
20.
Роман „Гори Морава” Драгослава Михаиловића
Милица М. Кецојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 347-362

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.20
Детаљније
21.
Поетичко обликовање слике Другог у „Дневнику о Чарнојевићу” Милоша Црњанског и „Великом рату” Александра Гаталице
Александра С. Секулић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 363-371

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.21
Детаљније
22.
Три лица крчме: о адаптацији књижевних мотива Александра Тишме у филму „Живот је леп” Боре Драшковића
Милан Д. Вурдеља
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 373-385

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.22
Детаљније
23.
Разлагање видљивог или одвајање сржи – границе лирског описа у поезији Живорада Недељковића
Данијела Ђ. Ковачевић Микић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 387-413

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.23
Детаљније
24.
Конституисање роуд-романа као поджанра у савременој српској књижевности
Огњен С. Аксентијевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Књ. 12, стр. 415-424

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.24
Детаљније