/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 11 (2016),

Књ. 12 (2017),

Књ. 13 (2018),

Књ. 14 (2019),

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Књ. 11 (2016)


1.
Слово о Нићифору Фоки и крчмарици Теофани
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 11-30

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.1
Детаљније
2.
Рерихов покрет у Краљевини Југославији
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 31-67

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.2
Детаљније
3.
„Поп Ћира и поп Спира”: филмско читање Соје Јовановић
Ненад В. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 69-83

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.3
Детаљније
4.
Комедија „Сумњиво лице” у основној школи – методичка разматрања
Наташа Б. Станковић Шошо
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 85-108

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.4
Детаљније
5.
Приповедни опус Милице Јанковић - једна могућа аутобиографија
Славица О. Гароња Радованац
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 109-136

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.5
Детаљније
6.
Дворски роман у српској књижевности
Татјана Н. Јовићевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 137-143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.6
Детаљније
7.
„Успомене” Владана Ђорђевића као извор за проучавање културних прилика у Србији у 19. веку
Љиљана С. Костић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 145-159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.7
Детаљније
8.
Од документарног ка литерарном - друга свеска „Робства у слободи или огледала правде у Босни” Гавре Вучковића Крајишника
Данијела Д. Јелић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 161-178

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.8
Детаљније
9.
„Епистола о недељи” у српској редакцији према препису из XVII века
Ксенија В. Миловановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 181-191

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.9
Детаљније
10.
Однос између историјског и поетског у процесу обликовања епске биографије Бановић Секуле
Славица Д. Лукић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 193-204

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.10
Детаљније
11.
Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у бугарској усменој традицији - компаративна анализа
Вера П. Ваш
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 205-221

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.11
Детаљније
12.
Стефан Немања у народном предању и веровању и срењовековној књижевности
Милена Ј. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 223-235

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.12
Детаљније
13.
Три чина велике драме Јована Христића или „До које границе човек може да се успне”
Марија Т. Благојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 237-248

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.13
Детаљније
14.
Нечујан вапај због бесмисла (Јован Христић, „Тераса”)
Наталија М. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 249-259

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.14
Детаљније
15.
„Злоупотреба” тела - ишчезнуће као страст у роману „Задах тела” Живојина Павловића
Наталија П. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 261-272

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.15
Детаљније
16.
Композиција романa „Петријин венац” Драгослава Михајловића
Милан С. Потребић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 273-285

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.16
Детаљније
17.
Побратимство као криптограмски код у приповетки „Вечност” Јанка Веселиновића
Владимир Д. Јанковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 287-297

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.17
Детаљније
18.
Подсећање на једну ванредну књигу и њене ауторе
Славко В. Петаковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Књ. 11, стр. 301-308

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.18
Детаљније