/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 11 (2016)

Књига 12 (2017)

Књига 13 (2018)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

ISSN: 1820-5305