/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 18 (2023)

Књ. 17 (2022)

Књ. 16 (2021)

Књ. 15 (2020)

Књ. 14 (2019)

Књ. 13 (2018)

Књ. 12 (2017)

Књ. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

ISSN: 1820-5305