/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 33 (2021), Бр. 1

Књ. 32 (2020), Бр. 2

Књ. 32 (2020), Бр. 1

Књ. 31 (2019), Бр. 2

Књ. 31 (2019), Бр. 1

Књ. 30 (2018), Бр. 2

Књ. 30 (2018), Бр. 1

Књ. 29 (2017), Бр. 2

Књ. 29 (2017), Бр. 1

Књ. 28 (2016), Бр. 2

Књ. 28 (2016), Бр. 1

Књ. 27 (2015), Бр. 2

Књ. 27 (2015), Бр. 1

Анали Филолошког факултета, Књ. 33 (2021), Бр. 1


1.
Effects of F0 Acoustic Parameters on the Perception of Serbian Lexical Pitch Accents
Dušan Nikolić
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 13-27

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.1
Детаљније
2.
VOT as a Phonetic Cue of Foreign Accentedness – A Case Study Approach of Five Austrian Students of English
Milena Kong-Insam
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 29-47

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.2
Детаљније
3.
Oво је трећи пут како се преселио. – Перфекат или аорист у модерном грчком језику?
Маја Г. Баћић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 49-64

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.3
Детаљније
4.
Трагом путева развитка српске дијалекатске лексике: називи за камен у говору Васојевића
Олга И. Богуновић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 65-81

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.4
Детаљније
5.
Културноисторијски аспекти и симболика „зелене” боје у немачким, енглеским и српским фразеологизмима
Данијела Н. Чолић, Младен В. Томић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 83-99

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.5
Детаљније
6.
Узроци перзистенције опсолетних генитива у немачкој фразеологији
Бранислав Д. Ивановић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 101-112

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.6
Детаљније
7.
On Rid and the Origin of the Get-Passive
Junichi Toyota
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 113-128

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.7
Детаљније
8.
Преглед контрастивних истраживања српског и шпанског језика у другој деценији XXI века
Ирена М. Селаковић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 129-157

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.8
Детаљније
9.
Вежбе изговора француског самогласника [y] у савременим методама за учење француског језика до нивоа А2: могућности примене у настави са србофоним субјектима
Бранко М. Ракић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 159-176

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.9
Детаљније
10.
«Auteurs FLE» pour les apprenants (serbes) de FLE
Velibor Čolić
Jelena B. Brajović
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 177-192

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.10
Детаљније
11.
Učestali leksički spojevi u nastavi engleskog kao stranog jezika struke na master akademskim studijama
Danijela D. Đorđević, Katarina O. Lazić
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 193-207

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.11
Детаљније
12.
Настава страних језика на раном узрасту: приказ модела наставе и наставног плана и програма у Србији
Дуња Д. Бранков
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 209-230

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.12
Детаљније
13.
Jedan prilog izučavanju pozicije i odgovornosti intelektualca u kriznim vremenima — slučaj Šandora Maraija
Marko R. Čudić
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 231-243

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.13
Детаљније
14.
Transformacija mita o Edipu u drami Slepac Huga Klausa
Aleksandar S. Đokanović
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 245-258

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.14
Детаљније
15.
Преводна и критичка рецепција романа Педро Парамо Хуана Рулфа у Србији
Владимир Ј. Карановић, Снежана Б. Јовановић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 259-278

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.15
Детаљније
16.
Réflexions d’Elsa Triolet sur la science
Velimir D. Mladenović
Анали Филолошког факултета, 2021. - Књ. 33, Бр. 1, стр. 279-293

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.16
Детаљније