/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 33 (2021), Бр. 1

Књ. 32 (2020), Бр. 2

Књ. 32 (2020), Бр. 1

Књ. 31 (2019), Бр. 2

Књ. 31 (2019), Бр. 1

Књ. 30 (2018), Бр. 2

Књ. 30 (2018), Бр. 1

Књ. 29 (2017), Бр. 2

Књ. 29 (2017), Бр. 1

Књ. 28 (2016), Бр. 2

Књ. 28 (2016), Бр. 1

Књ. 27 (2015), Бр. 2

Књ. 27 (2015), Бр. 1

Анали Филолошког факултета, Књ. 30 (2018), Бр. 1


1.
Who Is Handsome And Who Is Beautiful? Does ‘The Shoe Fit’: From No/Yes To ‘Everything Goes’
Jelisaveta K. Milojević
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 11-33

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.1
Детаљније
2.
„Поетикоанализа” тела у роману „Ce pays qui te ressemble” Тобија Натана
Марија М. Булатовић
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 35-48

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.2
Детаљније
3.
Кружно схватање времена у два репрезентативна дела Милоша Црњанског и Артура Кларка
Јован Б. Савин
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 49-59

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.3
Детаљније
4.
Adaptacija i intertekstualnost
Ana B. Mandić Ivković
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 61-80

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.4
Детаљније
5.
Lejla El Ahjalija
Svetlana M. Strugarević
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 81-90

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.5
Детаљније
6.
The Тransition from Popular into “High” Culture: Bob Dylan – Tree Songs of the Early 1960’s
Irina N. Kovačević
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 91-116

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.6
Детаљније
7.
Didaktički materijali za italijanski kao L2: (ne)eksplicitni fokus na diskursnim markerima
Nevena P. Ceković
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 117-138

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.7
Детаљније
8.
Leksički i morfološki transfer u početnoj nastavi italijanskog jezika kao stranog
Snežana Z. Detar Jevđović
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 139-161

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.8
Детаљније
9.
Глаголи типа „владати” у имперсоналним конструкцијама с партиципским пасивом у савременом српском језику
Јасмина Московљевић Поповић
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 163-178

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.9
Детаљније
10.
Evidentiality and Modality in English and Serbian Academic Discourse of Forestry Research Papers
Katarina O. Lazić
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 179-202

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.10
Детаљније
11.
Culture and Living Environment in Language: A Case of Possible Variations in Metaphor
Junichi Toyota
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 203-213

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.11
Детаљније
12.
Strukturiranje sporta pomoću metafora putovanja u engleskom i srpskom jeziku
Tijana S. Vesić Pavlović
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 215-230

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.12
Детаљније
13.
An Insight into Peculiarities of Legal English Metaphors
Dubravka N. Vlahović
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 231-248

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.13
Детаљније
14.
Фразеологизми са лексемом „коњ” у савременом албанском, румунском и српском језику
Предраг J. Мутавџић, Мерима Кријези, Ана Б. Сивачки
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 249-284

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.14
Детаљније
15.
O polisemičnim glagolskim imenicama u savremenom srpskom jeziku
Borko N. Kovačević
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 285-297

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.15
Детаљније
16.
Narušavanje odnosa moći u konfrontacionom intervjuu
Vesna G. Polovina, Melina M. Nikolić
Анали Филолошког факултета, 2018. - Књ. 30, Бр. 1, стр. 299-318

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.16
Детаљније