/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 33 (2021), Бр. 1

Књ. 32 (2020), Бр. 2

Књ. 32 (2020), Бр. 1

Књ. 31 (2019), Бр. 2

Књ. 31 (2019), Бр. 1

Књ. 30 (2018), Бр. 2

Књ. 30 (2018), Бр. 1

Књ. 29 (2017), Бр. 2

Књ. 29 (2017), Бр. 1

Књ. 28 (2016), Бр. 2

Књ. 28 (2016), Бр. 1

Књ. 27 (2015), Бр. 2

Књ. 27 (2015), Бр. 1

Анали Филолошког факултета, Књ. 28 (2016), Бр. 2


1.
Песништво наде и носталгије српске поратне дијаспоре
Јелена Љ. Вујић
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 11-24

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.1
Детаљније
2.
Pisanje o sebi, pisanje sebe
Aleksandra V. Jovanović
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 25-36

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.2
Детаљније
3.
Ekokritika G. Snajdera u pesmi „Mother Earth: Her Whales”
Svetlana M. Velimirac
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 37-54

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.3
Детаљније
4.
Тактике интерсубјективности у (ре)конструкцији етнојезичког идентитета сефарадске заједнице
Неда М. Недовић Понс
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 55-91

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.4
Детаљније
5.
Narativi svetosti u „Sili i slavi” Grahama Greenea
Vladimir M. Vujošević
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 93-106

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.5
Детаљније
6.
Метафизика форме и проблем песничке самосвести
случај Хартман
Марија М. Булатовић
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 107-115

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.6
Детаљније
7.
Парадигматска и чињенична истина романа „Пут” К. Макартија
Милош С. Арсић
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 117-139

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.7
Детаљније
8.
Problematizacija i mogućnosti koncepcije manjinske književnosti - primer romana „Čefurji raus!” („Južnjaci marš”) Gorana Vojnovića
Rok Bozovičar
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 141-159

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.8
Детаљније
9.
Metafikcija u prozi Kurta Vonegata
Milica B. Abramović
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 161-183

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.9
Детаљније
10.
О метафоричној концептуализацији мудрости у српском језику
Горан Ј. Петровић
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 185-217

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.10
Детаљније
11.
Transfer pravila V2 u usvajanju germanskih jezika kao L2
Goran Đ. Maljan
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 219-237

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.11
Детаљније
12.
Sticanje prevodilačke kompetencije na univerzitetskim studijama španskog jezika u Srbiji
Marijana R. Aleksić
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 239-259

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.12
Детаљније
13.
Polisemija u kompjuterskoj terminologiji arapskog jezika
Ivana R. Mali
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 261-270

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.13
Детаљније
14.
O semantici prideva koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku
kognitivnolingvistička analiza
Milina J. Kosanović
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 271-283

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.14
Детаљније
15.
Глаголски вид у српском и савременом грчком
између семантике и прагматике
Анка М. Рађеновић
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 285-302

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.15
Детаљније
16.
Language as a Cultural Identity
A Case of Russian in Lithuania
Junichi Toyota
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 303-322

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.16
Детаљније
17.
Библиографија докторских дисертација о руском језику одбрањених на Филолошком факултету Универзитета у Београду од 1960. до 2016. године
Срђан Р. Петровић
Анали Филолошког факултета, 2016. - Књ. 28, Бр. 2, стр. 333-339

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.17
Детаљније