/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 33 (2021), Бр. 1

Књ. 32 (2020), Бр. 2

Књ. 32 (2020), Бр. 1

Књ. 31 (2019), Бр. 2

Књ. 31 (2019), Бр. 1

Књ. 30 (2018), Бр. 2

Књ. 30 (2018), Бр. 1

Књ. 29 (2017), Бр. 2

Књ. 29 (2017), Бр. 1

Књ. 28 (2016), Бр. 2

Књ. 28 (2016), Бр. 1

Књ. 27 (2015), Бр. 2

Књ. 27 (2015), Бр. 1

Анали Филолошког факултета, Књ. 27 (2015), Бр. 2


1.
Najnovija recepcija Njegoša u SAD: 1995-2010
Radojka M. Vukčević
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 11-22

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.1
Детаљније
2.
Поезија Тараса Шевченка у српском преводу
Тања Фрањо Гаев
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 23-38

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.2
Детаљније
3.
Eseji Orhana Pamuka
Mirjana Marinković
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 39-55

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.3
Детаљније
4.
Сервантесови пси и њихова „Гогољизација’’
(Смисаодавност форме у „Разговору паса’’ и Записима лудака)
Вук М. Петровић
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 57-80

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.4
Детаљније
5.
Палестинска кратка прича у савременој арапској књижевности
Маи Г. Ел Геридли
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 81-95

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.5
Детаљније
6.
Tehnokratska distopija u naučno-fantastičnoj književnosti: „Kad mašina stane’’ E. M. Forstera, „Sumrak’’ Dž. V. Kembela (uporedna perspektiva)
Goran J. Petrović
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 97-124

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.6
Детаљније
7.
Poređenje karakterizacije likova u romanu „Nema zemlje za starce’’ Kormaka Makartija i filmskoj adaptaciji braće Koen
Miloš S. Arsić
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 125-143

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.7
Детаљније
8.
Brehtov „Verfremdungseffekt’’ vs. romantičarska ironija F. Šlegela
Predrag S. Mirčetić
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 145-157

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.8
Детаљније
9.
Postkolonijalna teorija: pregled problema
Branislava D. Miladinov
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 159-197

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.9
Детаљније
10.
Образовање и медији
Наталија Д. Синановић
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 199-210

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.10
Детаљније
11.
О нестандардној лексици у лексикографским изворима
Оливера М. Дурбаба
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 211-223

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.11
Детаљније
12.
Турцизми као кључне компоненте у фразеологизмима у савременом грчком језику и њихови преводни еквиваленти на српски
Предраг Ј. Мутавџић, Војкан В. Стојичић, Anastassios L. Kampouris
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 225-255

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.12
Детаљније
13.
Frazeološke jedinice sa komponentom „ruka’’ u srpskom i grčkom jeziku
Ivana S. Milojević
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 257-283

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.13
Детаљније
14.
Semi-Automatic Construction of Comparable Genre-Oriented Corpora of Serbian in Cyrillic and Latin Scripts
Maja P. Miličević
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 285-300

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.14
Детаљније
15.
Електронски корпус српских књижевних дела и њихових превода на италијански језик
Саша Г. Модерц
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 301-316

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.15
Детаљније
16.
O razvojnom korpusu pisanog jezika i mogućnostima primene u praćenju jezičkog razvoja
Jasmina D. Moskovljević Popović, Milica D. Dinić Marinković
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 317-327

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.16
Детаљније
17.
Intention in Futurity: a Historical Observation of the Future Tense in English
Junichi Toyota
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 329-342

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.17
Детаљније
18.
О исказивању просторних односа у српском и турском језику
Саша Ђ. Брадашевић
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 343-350

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.18
Детаљније
19.
Benefaktivni kauzativ i norveški Få-pasiv
Sofija A. Bilandžija
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 351-367

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.19
Детаљније
20.
Fonološko-gramatički interfejs slogovnog akcenta
Đorđe Božović
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 369-401

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.20
Детаљније
21.
Body and Writing Source and Support of one’s Singular Style
Claudia R. Riolfi, Enio Sugiyama Junior, Valdir H. Barzotto
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 403-417

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.21
Детаљније
22.
Samoispravka i ispravka u jeziku kratkih poruka
Gordana Jelić, Vesna Polovina
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 419-436

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.22
Детаљније
23.
Читање ради читања: мотивишућа улога књижевног текста у учењу/настави страног језика
Јелена Б. Брајовић
Анали Филолошког факултета, 2015. - Књ. 27, Бр. 2, стр. 437-446

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.23
Детаљније