/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 26 (2022), No. 2

Tm. 26 (2022), No. 1

Tm. 25 (2021), No. 2

Tm. 25 (2021), No. 1

Tm. 24 (2020), No. 2

Tm. 24 (2020), No. 1

Tm. 23 (2019), No. 2

Tm. 23 (2019), No. 1

Tm. 22 (2018), No. 2

Tm. 22 (2018), No. 1

Славистика, Tm. 26 (2022), No. 2


1.
Роль церкви й духовенства у збереженні релігійної та національної ідентичності українців на постюгославських просторах
Янко Рамач
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 11–20

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.1
Detallado
2.
Релігійне походження сучасних термінів комунікативної лінгвістики та риторики: фрагментарний аналіз
Тетяна Космеда
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 21–30

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.2
Detallado
3.
Начальники та вищі старшини Головної Квартири і Власного Штабу Гетьмана України (1918 р.): нові емігранти в Сербії першої чверті ХХ ст.
Павло Гай-Нижник
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 31–39

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.3
Detallado
4.
Українська діаспора Сербії на сторінках «Нової думки»
Микола Нагірний
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 40–49

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.4
Detallado
5.
Василь Андрієвський — громадсько-політичний діяч української еміграції в Югославії
(за матеріалами його архівно-слідчої справи)
Валерій Власенко
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 50–57

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.5
Detallado
6.
Становлення традиції відзначення ювілею переселення у громаді боснійсько-славонських українців
(за матеріалами преси українців Боснії і Воєводини ХХ ст.)
Oleg Rumyantsev
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 58–64

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.6
Detallado
7.
Мова українців у Сербії: минуле, сучасне, майбутнє
Людмила Попович
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 65–84

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.7
Detallado
8.
Освітній простір Східної Галичини в часо-просторі Австро-Угорської монархії: функційне навантаження української мови
Богдан Сокіл
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 85–100

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.8
Detallado
9.
О превођењу са сродних језика
(на материјалу украјинског и српског језика)
Милена Ивановић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 101–108

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.9
Detallado
10.
Украјинска књижевност у српским часописима ХIX века
Тања Гаев
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 109–125

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.10
Detallado
11.
Мотив гідного прощання у поезії Рісто Василевскі «Розмова про батьківський вибір місця для домовини» та у новелі Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи»
Тетяна Дзюба
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 126–134

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.11
Detallado
12.
Міжнародна школа україністики «Крок до України» МІОКу: способи організації освітнього процесу, форми проведення занять і навчальні ресурси
Оксана Горда, Оксана Трумко
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 135–141

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.12
Detallado
13.
Несингулативни конкретизатори вишезначности конјунктора и у руском и српском језику
Марија Опачић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 142–152

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.13
Detallado
14.
Podoby poznania skúmaných slovenských a srbských biblických frazém u vojvodinských Slovákov
Anna Margaréta Lačoková
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 153–163

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.14
Detallado
15.
Класифікаційні типи паремій у фокусі теорії пареміографії
Сергій Колонюк
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 164–173

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.15
Detallado
16.
Метафоричка концептуализација преводних фразеолошких аналога у руском и српском језику: политичка сфера
Јована Амиџић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 174–186

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.16
Detallado
17.
Феномен лінгвопсихоакцентуації: метамова та дослідницькі методи
Віталія Папіш
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 187–200

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.17
Detallado
18.
Граматика оцінки: ознаково-предметні оцінні агентивні імена
Оксана Ковтун
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 201–211

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.18
Detallado
19.
О једном вулгаризму у чешком језику и његовим еквивалентима у српском и енглеском
Катарина Митрићевић-Штепанек
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 212–231

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.19
Detallado
20.
Školovanje slovačke inteligencije sa teritorije Južne Ugarske
(od kraja XVIII veka do 30-ih godina XIX veka)
Janko Ramač, Daniela Marčok
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 232–250

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.20
Detallado
21.
Slovenská vojvodinská lexika v nárečových slovníkoch
Anna Makišová, Dragana Radovanović
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 251–260

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.21
Detallado
22.
Beletrizovaná etnografia v románoch Kataríny Kucbelovej a Aleny Sabuchovej
Adam Svetlík
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 261–270

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.22
Detallado
23.
О мотиву „изгубљене деце” у истоименом роману Данијеле Ходрове
Ивана Кочевски
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 271–291

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.23
Detallado
24.
Злоупотреба невиности — детерминизам или деконструкција мита о љубави у Ани Карењиној Л. Толстоја и Теси од Д’Арбервила Т. Хардија
Азра А. Мушовић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 292–308

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.24
Detallado
25.
Квантитативна и квалитативна анализа лингвокултуролошких елемената у уџбеницима руског језика за одрасле почетнике
Наташа Ајџановић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 309–318

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.25
Detallado
26.
Русская и сербская коммуникативная культура в академической сфере (ситуативная модель анализа)
Кристина А. Микавица
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 2, p. 319–328

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.2.26
Detallado