/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 26 (2022), No. 2

Tm. 26 (2022), No. 1

Tm. 25 (2021), No. 2

Tm. 25 (2021), No. 1

Tm. 24 (2020), No. 2

Tm. 24 (2020), No. 1

Tm. 23 (2019), No. 2

Tm. 23 (2019), No. 1

Tm. 22 (2018), No. 2

Tm. 22 (2018), No. 1

Славистика, Tm. 26 (2022), No. 1


1.
Словенска мисија академика Предрага Пипера
Митра Рељић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 13–23

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.1
Detallado
2.
Jadwiga Wajszczuk
3 stycznia 1944 — 6 września 2021
Magdalena Danielewiczowa
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 24–29

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.2
Detallado
3.
О семантическом синтаксисе академика Предрага Пипера
Борис Ю. Норман
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 30–42

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.3
Detallado
4.
Семантична модель прийменника: внутрішня цілісність і перервність
Анатолій Загнітко
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 43–62

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.4
Detallado
5.
Delimitation Problems in the Non-Past Domain
Björn Wiemer
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 63–89

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.5
Detallado
6.
O модальных значениях совершенного вида в отрицательных высказываниях в русском,сербском и других славянских языках
Дойчил П. Войводич
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 90–121

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.6
Detallado
7.
К вопросу об употреблении совершенного вида в итеративных контекстах в сербском и хорватском языках
Розанна Бенаккьо
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 122–141

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.7
Detallado
8.
Polskie przysłówki temporalne o postaci komparatywu: późniejwcześniej
Maciej Grochowski
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 142–155

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.8
Detallado
9.
Afanasij Matveevič Seliščev’s Unpublished Manuscript on the South Slavic Languages
Motoki Nomachi
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 156–172

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.9
Detallado
10.
О презумптивных конструкциях в современном сербском языке
(анализ синтаксическoй реинтерпретации)
Људмила Поповић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 173–197

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.10
Detallado
11.
О једном добу и о себи: мемоаристика академика Предрага Пипера (1950–2021)
Ксенија Ј. Кончаревић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 198–210

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.11
Detallado
12.
Предраг Пипер као проучавалац вербалних асоцијација и оснивач српске асоцијативне лексикографије
Рајна М. Драгићевић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 211–220

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.12
Detallado
13.
О сорабистичким интересовањима Предрага Пипера
Далибор Соколовић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 221–227

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.13
Detallado
14.
Академик Предраг Пипер и лингвистичка библиографија
Ана Голубовић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 228–246

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.14
Detallado
15.
Научна критика у библиографији академика Предрага Пипера
Дара Дамљановић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 247–262

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.15
Detallado
16.
Допринос Предрага Пипера дидактичком обликовању савременог уџбеника руског језика
Вучина Раичевић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 263–269

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.16
Detallado
17.
Фонетика у уџбеницима Предрага Пипера за основну школу
Јелена Гинић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 270–285

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.17
Detallado
18.
Професор Предраг Пипер као аутор уџбеника за основну и средњу школу
Mаријана Папрић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 286–299

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.18
Detallado
19.
О употреби предлога с, са и су у говору источнобосанских Ера
Слободан Н. Реметић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 300–311

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.19
Detallado
20.
Временска употреба предлога под са акузативом у српском и руском језику
Срето З. Танасић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 312–318

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.20
Detallado
21.
Синтакса и семантика предлога низ
Ивана Антонић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 319–338

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.21
Detallado
22.
Структурно-значењски троугао: граматички, логички и семантички субјекат
Миливој Б. Алановић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 339–353

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.22
Detallado
23.
Селективно степеновање обележја процесуалне ситуације у српском језику у поређењу са украјинским
Милена Ивановић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 354–368

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.23
Detallado
24.
Учешће везника и речце будто (будто бы) у преношењу туђег говора
(у руском у поређењу са српским)
Биљана Марић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 369–379

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.24
Detallado
25.
Operatory gradacji maksymalnie, minimalnie i ich łączliwość z czasownikami
Adrianna Piotrowska
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 380–396

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.25
Detallado
26.
Концепт жртве у светлу теорије семантичких локализација (на материјалу руског и српског језика)
Драгана Керкез
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 397–409

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.26
Detallado
27.
О пространственном фрагментизаторе сторона в понятийных метафорах
Юлия Леонидовна Шапич
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 410–421

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.27
Detallado
28.
О просветитељској интенцији штампаних буквара Захарије Орфелина — Латински буквар и Первое учение
Александра Ј. Брајовић
Славистика, 2022. - Tm. 26, No. 1, p. 422–431

https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.28
Detallado