/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 26 (2022), No. 2

Tm. 26 (2022), No. 1

Tm. 25 (2021), No. 2

Tm. 25 (2021), No. 1

Tm. 24 (2020), No. 2

Tm. 24 (2020), No. 1

Tm. 23 (2019), No. 2

Tm. 23 (2019), No. 1

Tm. 22 (2018), No. 2

Tm. 22 (2018), No. 1

Славистика, Tm. 25 (2021), No. 2


1.
Початки кирилскей писменосци руснацох у Бачки и Сриме од половки ХVІІІ по половку ХІХ вика
Янко Рамач
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 13–25

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.1
Detallado
2.
О неким руским и српским фразеологизмима инспирисаним хагиографско-хеортолошким предањем православне цркве
Ксенија Кончаревић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 26–40

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.2
Detallado
3.
Виталиј Григорјевич Костомаров – служење науци и педагошком позиву
(поводом годишњице смрти)
Вучина Раичевић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 41–52

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.3
Detallado
4.
Иновирана концепција Семантичко-деривационог речника српског језика на примеру гнезда лексеме руно
Гордана Штасни, Гордана Штрбац, Милан Ајџановић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 53–69

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.4
Detallado
5.
Појам моноколокабилности и периферија језика
Снежана Поповић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 70–81

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.5
Detallado
6.
О лексичкој каритивности репрезентованој глаголима и граматикализацији партиципаната у руском језику
Тијана Балек
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 82–92

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.6
Detallado
7.
О пријатељу у словачкој и српској језичкој слици света
Стефана Пауновић Родић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 93–106

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.7
Detallado
8.
Лингвистичке карактеристике руског и српског дипломатског дискурса
Ружица Радојчић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 107–114

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.8
Detallado
9.
Метафоре пандемије ковид-19 у јавном дискурсу Србије
Анжела Прохорова
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 115–124

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.9
Detallado
10.
О особеностима технике превођења соматских фразеологизама са руског на српски језик
Емилија Јовић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 125–137

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.10
Detallado
11.
Несинонимске лексичке варијанте компонената чёрт и враг у руским и српским фразеологизмима
Јелена Јочић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 138–156

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.11
Detallado
12.
Опытъ введенія новыхъ русскихъ литеръ као покушај увођења латинице у руски језик
Никола Јанковић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 157–167

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.12
Detallado
13.
Использование подкастов в обучении русскому языку как инославянскому
Ольга Александровна Трапезникова
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 168–177

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.13
Detallado
14.
Tvorivé písanie vo vyučovaní slovenčiny ako materinského jazyka na Univerzite v Novom Sade
Eleonóra Zvalená
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 178–187

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.14
Detallado
15.
Slovačke evangelističke škole u Bačkoj u zapisnicima kanonskih vizitacija iz 1835. godine
Daniela Marčok
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 188–200

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.15
Detallado
16.
Jazykové prejavy v hovorených médiách vo Vojvodine
Anna Makišová
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 201–210

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.16
Detallado
17.
Лингвистичке и лингвокултуролошке компетенције изасланика одбране у русофоној средини
Драгана Радојчић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 211–218

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.17
Detallado
18.
Интертекстуалност у изабраним текстовима словачке науке о књижевности
Марина Шимак Спевакова
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 219–225

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.18
Detallado
19.
Улога очева у патолошким породичним односима. На примерима дела Корени Д. Ћосића и Браћа Карамазови Ф. М. Достојевског
Драгана Валигурска
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 226–232

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.19
Detallado
20.
K funkcii motívov stromu a vody v zbierke Pohromnice Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej
Jana Domoniová
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 233–238

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.20
Detallado
21.
Говори општесловенског језика Димитрија Ђуровића
Драгана Савин
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 239–257

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.21
Detallado
22.
Статус повратних (рефлексивних) заменица у граматикама рускога и српског језика
Александра Јовић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 258–271

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.22
Detallado
23.
Комуникациона култура као предмет конфронтационих руско-српских истраживања
Дуња Радојевић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 272–284

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.23
Detallado
24.
О динамици промена у језичкој слици стварности кроз призму вербалних асоцијација
(на примеру српског језика)
Вања Јовановић, Марија Нисић, Ана Цветановић
Славистика, 2021. - Tm. 25, No. 2, p. 285–305

https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.2.24
Detallado