/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 27 (2023), No. 2

Tm. 27 (2023), No. 1

Tm. 26 (2022), No. 2

Tm. 26 (2022), No. 1

Tm. 25 (2021), No. 2

Tm. 25 (2021), No. 1

Tm. 24 (2020), No. 2

Tm. 24 (2020), No. 1

Tm. 23 (2019), No. 2

Tm. 23 (2019), No. 1

Tm. 22 (2018), No. 2

Tm. 22 (2018), No. 1

Славистика, Tm. 23 (2019), No. 2


1.
Лексикографске дефиниције између универзалног и традиционалног: квантитативно и квалитативно поређење дескриптивних рјечника
Данко Шипка
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 11–23

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.1
Detallado
2.
Српске падежне конструкције с предлогом насупрот
Нада Арсенијевић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 24–37

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.2
Detallado
3.
Дефиниција, идентификција и грађа термина
(на примеру пољске синтаксичке терминологије)

Предраг Обућина
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 38–49

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.3
Detallado
4.
Rôznorodnosť biblizmov a problém vzmedzenia tejto skupiny frazém
(na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie)

Anna Margaréta Lačoková
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 50–54

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.4
Detallado
5.
Социјална неједнакост у руским и српским паремијама: лингвокогнитивна анализа
Јелена Стошић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 55–63

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.5
Detallado
6.
Називи српских села и делова градова у вербалним асоцијацијама говорникâ српског језика
Матија Нешовић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 64–78

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.6
Detallado
7.
Jazykové plánovanie v lingvistickom diele Vladimíra Hurbana Vladimírova
Juliana Beňová
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 79–90

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.7
Detallado
8.
Slovački jezički zakoni posle 1989. godine
Marko Stojanović
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 91–100

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.8
Detallado
9.
Проблеми превођења властитих имена: патроними (на материјалу руског језика)
Милена Ивановић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 101–110

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.9
Detallado
10.
Методолошки оквир за израду корпуса правних текстова 19. века
Јелена M. Павловић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 111–121

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.10
Detallado
11.
Превођење у настави руског језика струке
Маријана Папрић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 122–133

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.11
Detallado
12.
Об эффективности обучения русскому языку как иностранному
Светлана Чернова
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 134–143

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.12
Detallado
13.
Obrazovanje u kontekstu slovačko-srpskih odnosa u osnovnoj školi sa slovačkim nastavnim jezikom u Kisaču u Kraljevini SHS
Daniela Marčok
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 144–149

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.13
Detallado
14.
Русистичко наслеђе Радована Кошутића у научној критици
Драгана Радојчић
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 150–155

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.14
Detallado
15.
О наследии Алексея Степановича Хомякова
(к концепции Б.Ф. Егорова)

Иван Ф. Прийма
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 156–180

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.15
Detallado
16.
Концентрација идеја у песништву Васиља Холоборођка(1945)
(на примеру превода песама објављених у Књижевној речи, 1979)

Тања Гаев
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 181–189

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.16
Detallado
17.
Філософія примирення у романі “Дуже скромні дари” Углєші Шайтінаца
Ольга Антонова
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 190–199

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.17
Detallado
18.
U komunikaciji sa Antonom Popovičem
Marína Šimáková Speváková
Славистика, 2019. - Tm. 23, No. 2, p. 200–206

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.18
Detallado