/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 24 (2023)

Tm. 23 (2022)

Tm. 22 (2021)

Tm. 21 (2020)

Tm. 20 (2019)

Tm. 19 (2018)

Tm. 18 (2017)

Tm. 17 (2016)

Tm. 16 (2015)

Примењена лингвистика, Tm. 16 (2015)


1.
Segmentacija glasova u govornom izrazu: problemi i principi
Slobodan Jovičić, Zorka Kašić
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 7–24

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.1
Detallado
2.
Fonetska varijacija u savremenom francuskom jeziku: primer vezivanja
Nataša Radusin-Bardić
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 25–38

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.2
Detallado
3.
Le genre neutre des noms roumains en contexte roman et balkanique
Constantin-Ioan Mladin
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 39–52

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.3
Detallado
4.
Langues en danger et revitalisation: typologie contrastive
Ksenija Djordjević Léonard
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 53–64

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.4
Detallado
5.
“Pazim na svoj jezik od malih nogu”: preskriptivizam i jezično planiranje za djecu u hasidskim zajednicama
Gabi Abramac
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 65–77

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.5
Detallado
6.
Unapređivanje nastave stranog jezika struke u srednjim stručnim školama – CLIL i TBLT iskustva u projektu PETALL
Danijela Manić, Julijana Vučo
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 79–88

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.6
Detallado
7.
Oblast leksike i leksikologije kao polazište za interdisciplinarnu korelaciju u nastavi
Gordana Janjušević Leković
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 89–100

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.7
Detallado
8.
Gli ambienti di apprendimento nell’insegnamento delle lingue straniere
Giuseppe Maugeri
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 101–112

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.8
Detallado
9.
Spisovná slovenčina v bilingválnom prostredí
Anna Makišová
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 113–119

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.9
Detallado
10.
Language Learning Strategies for Oral Presentation Skills: Cross-Curricular Teaching Perspectives
Ljiljana Knežević
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 121–129

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.10
Detallado
11.
Dvojezična nastava na francuskom jeziku u Srbiji: istraživanje receptivnih veština učenika
Lidija Pasuljević
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 131–142

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.11
Detallado
12.
Хибридна настава – могућности реализације модела изокренуте учионице у настави француског језика на Учитељском факултету
Ана Вујовић, Мирослава Ристић
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 143–150

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.12
Detallado
13.
I lingvistička i komunikativna kompetencija u nastavi francuskog kao stranog jezika – (ne)moguć zadatak?
Ivana Vilić
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 151–161

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.13
Detallado
14.
An Insight into Lexical Inferencing Strategies Employed by ESP Students
Maja Stanojević Gocić
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 163–174

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.14
Detallado
15.
Cross-Linguistic Influences in Spanish L3 Acquisition by Learners with Croatian L1 and English L2
Barbara Perić, Nikolina Božinović
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 175–189

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.15
Detallado
16.
Jezičke inovacije u savremenoj srpskoj prozi: semantički potencijal imena i brendova
Vladislava Gordić Petković
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 191–201

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.16
Detallado
17.
Savremena sociolingvistička i forenzičko-lingvistička izučavanja jezičkih aspekata diskriminacije i građanskih prava
Violeta Stojičić, Radmila Bodrič
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 203–212

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.17
Detallado
18.
Теорија рекапитулације у еволутивно-развојној психолингвистици
Ђорђе Божовић
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 213–229

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.18
Detallado
19.
Rani pragmatski razvoj – tipologija komunikativnih akata jednoipogodišnjaka
Jasmina Moskovljević Popović, Vesna Polovina
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 231–244

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.19
Detallado
20.
Uporedna analiza prevoda na srpski jezik animirane serije i dečijih knjiga „Pepa Prase”
Olga Panić Kavgić, Aleksandar Kavgić
Примењена лингвистика, 2015. - Tm. 16, p. 245–258

https://doi.org/10.18485/primling.2015.16.20
Detallado