/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 24 (2023)

Tm. 23 (2022)

Tm. 22 (2021)

Tm. 21 (2020)

Tm. 20 (2019)

Tm. 19 (2018)

Tm. 18 (2017)

Tm. 17 (2016)

Tm. 16 (2015)

Примењена лингвистика, Tm. 18 (2017)


1.
Prevođenje japanskog kauzativa posesije sa živim subjektom na srpski jezik
Divna D. Glumac
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 7–19

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.1
Detallado
2.
Допринос савременој лексикографији на примеру „Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског језика”
Јована Марчета
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 21–28

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.2
Detallado
3.
Осавремењавање русинског правописа
Михајло Фејса
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 29–42

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.3
Detallado
4.
Prirodnost jezika u dobrom filmskom dijalogu: analiza fonetski nerealizovanog subjekta i pripovedačkog istorijskog prezenta u korpusu filmskih dijaloga
Tijana Marković
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 43–53

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.4
Detallado
5.
Upotreba gramatičkih lica u medicinskom susretu
Danka Sinadinović, Vesna Polovina
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 55–66

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.5
Detallado
6.
Uslovno-koncesivne rečenice u francuskom i italijanskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom
Ružica Seder
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 67–77

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.6
Detallado
7.
Jezička politika i ideologija u kontekstu tranzicije
Đorđe Božović
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 79–90

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.7
Detallado
8.
Jedno terensko sociolingvističko istraživanje
Alma Sokolija
Примењена лингвистика, 2017. - Tm. 18, p. 91–100

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.8
Detallado