/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 55 (2023), No. 181

Tm. 55 (2023), No. 180

Tm. 55 (2023), No. 179

Tm. 54 (2022), No. 178

Tm. 54 (2022), No. 177

Tm. 54 (2022), No. 176

Tm. 53 (2021), No. 175

Tm. 53 (2021), No. 174

Tm. 53 (2021), No. 173

Tm. 52 (2020), No. 172

Tm. 52 (2020), No. 171

Tm. 52 (2020), No. 170

Tm. 51 (2019), No. 169

Tm. 51 (2019), No. 168

Tm. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Tm. 54 (2022), No. 176


1.
Антологијски избор српских народних приповедака Веселина Чајкановића
Ненад Љубинковић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 13–24

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.1
Detallado
2.
Називи обичаја убијања стараца код Словена
Љубинко Раденковић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 25–40

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.2
Detallado
3.
Магијски смеj Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима
Лада Стевановић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 41–65

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.3
Detallado
4.
Фолкор НОБ-а, Револуције и социјалистичке изградње на страницама Народног стваралаштва — Folklora
Данијела Петковић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 69–87

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.4
Detallado
5.
O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvatske etnomuzikologije i oko nje
Jelka Vukobratović
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 89–104

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.5
Detallado
6.
Фолклор као вид идеолошког моделовања читаоца. Пионирска трилогија Бранка Ћопића
Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 105–127

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.6
Detallado
7.
Младобосанка: преводилачки и критички рад Зденке Марјановић у контексту младобосанске књижевне авангарде
Биљана Андоновска
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 131–158

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.7
Detallado
8.
Исидора Секулић: бој с контрастима
Кристина Стевановић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 159–179

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.8
Detallado
9.
Collective Memory in Kazuo Ishiguro’s Novel The Unconsoled
Tijana Matović
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 185–199

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.9
Detallado
10.
Терор историје у време њене смрти — прилог критици романа Човек историје Малколма Бредберија
Томислав Павловић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 201–223

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.10
Detallado
11.
If There Were Only Water: Water Symbolism in The Waste Land
Danica Igrutinović
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 225–246

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.11
Detallado
12.
Мисли Божидара Кнежевића
Борис Милосављевић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 249–260

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.12
Detallado
13.
Визија тела у Еурипидовој трагедији Хиполит
Јелена Пилиповић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 261–278

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.13
Detallado
14.
Жена ждрал — брак с натприродним супружником у јапанским народним приповеткама
Данијела Васић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 279–298

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.14
Detallado
15.
L’animalite dans l’œuvre de Tristan Garcia : un roman philosophique contemporain
Milica Vinaver-Ković
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 299–324

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.15
Detallado
16.
Криве варијације. Еволуције сталних мотива у романима Владимира Стојшина
Тијана Тропин
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 325–338

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.16
Detallado
17.
Периодика и издаваштво Српске православне цркве у Минхену од 1945. до 1980. године (I)
Немања Андријашевић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 339–360

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.17
Detallado
18.
Српска мисао о књижевности у доба хипертекста
Бранко Вранеш
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 361–381

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.18
Detallado
19.
Седмокњижје о Милошу: прави Црњански
(Горана Раичевић. Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског. Нови Сад: Академска књига, 2021, 878 стр.)

Срђан Орсић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 385–391

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.19
Detallado
20.
О дисциплини и методологији компаративне књижевности у времену глобализације
(David Damrosch. Comparing the Literatures: Literary Studies in a Global Age. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2020, 399 pp.)

Вишња Јовановић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 393–395

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.20
Detallado
21.
Кључеви поетског стила
(Милош Ковачевић. Поезија у стилистичком кључу. Вишеград: Андрићев институт, 2020, 335 стр.)

Соња Миловановић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 397–401

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.21
Detallado
22.
Херменеутички смисао когнитивних и етнолингвистичких проучавања
(Драгана Ратковић, Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 260 стр.)

Јана Алексић
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 403–407

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.22
Detallado
23.
Немоћ духа пред законом земље
(Снежана Милојевић, Закон земље. Нови Сад: Академска књига, 2020, 189 стр.)

Николина Шурјанац
Књижевна историја, 2022. - Tm. 54, No. 176, p. 409–414

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.23
Detallado