/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 54 (2022), No. 178

Tm. 54 (2022), No. 177

Tm. 54 (2022), No. 176

Tm. 53 (2021), No. 175

Tm. 53 (2021), No. 174

Tm. 53 (2021), No. 173

Tm. 52 (2020), No. 172

Tm. 52 (2020), No. 171

Tm. 52 (2020), No. 170

Tm. 51 (2019), No. 169

Tm. 51 (2019), No. 168

Tm. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Tm. 53 (2021), No. 175


1.
На раскршћу утицаја: структурализми у Србији
Јован Попов
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 9–35

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.1
Detallado
2.
Наоружани поглед: англосаксонска нова критика у српској књижевној мисли
Милица Мустур
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 37–56

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.2
Detallado
3.
Зашто феминистички читати прозу: о приступу српској књижевности из угла феминистичких теорија
Марија Грујић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 57–78

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.3
Detallado
4.
Психоанализа у српској књижевној критици и култури: прoлeгомена
Биљана Андоновска, Марко Теодорски
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 79–100

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.4
Detallado
5.
Уреднице авангардних часописа
Жарка Свирчев
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 105–129

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.5
Detallado
6.
Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије двадесетих година 20. века у Србији/Југославији
Зорана Симић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 131–162

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.6
Detallado
7.
Витман и Шели у есејима Анице Савић Ребац
Бојана Аћамовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 163–182

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.7
Detallado
8.
Часопис Зенит као платформа зенитодадаизма
Предраг Тодоровић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 187–219

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.8
Detallado
9.
Зенитистичка филмска монтажа пре филма или Мицићево откриће водећег принципа авангарде
Божидар Зечевић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 221–234

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.9
Detallado
10.
Архитектура у часопису Зенит
Ана Симона Зеленовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 235–253

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.10
Detallado
11.
„Дружина младежи српске” из Сегедина
Станиша Војиновић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 257–290

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.11
Detallado
12.
Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја
Миломир Гавриловић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 293–313

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.12
Detallado
13.
De conscribendis epistolis Еразма Ротердамског и античка теорија писма
Слободанка Пртија
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 317–333

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.13
Detallado
14.
Дидроов триптих о моралу
Милан Н. Јањић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 335–358

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.14
Detallado
15.
Лаза Костић и Езра Паунд у драми Homo volans Ненада Прокића
Миливоје В. Млађеновић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 359–374

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.15
Detallado
16.
Past and Present in Margaret Atwood’s Wilderness Tips
Dijana Tica
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 375–396

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.16
Detallado
17.
Дигитализација у служби дисеминације научних публикација у хуманистичким и друштвеним наукама у Србији (емпиријски налази)
Јелена Бановић, Александра Брадић Мартиновић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 397–419

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.17
Detallado
18.
Од бележнице до романа: генеза Андрићеве Госпођице
(Иво Андрић, Госпођица, Критичко издање дела Иве Андрића, коло IV, књ. 18. Приредио Милан Потребић. Београд: Задужбина Иве Андрића, 2020, 753 стр.)
Никола Маринковић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 423–427

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.18
Detallado
19.
Медитерански диптих
(Светлана Шеатовић, У залеђу Средоземља. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019, 350 стр; Андрић и Јадран. Андрићград: Андрићев институт, 2020, 110 стр.)
Марко М. Радуловић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 429–435

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.19
Detallado
20.
Канонска биографија Жака Лакана
(Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan: prikaz jednog života i istorija jednog sistema mišljenja. Prev. Jelena Stakić i Goran Bojović. Loznica: Karpos, 2020, 594 str.)
Јован Букумира
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 437–440

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.20
Detallado
21.
Словени у свету логике
(Јанис Какридис, Аргументација код православних Словена у средњем веку. Ниш: Међународни центар за православне студије/Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 2019, 269 стр.)
Ирена Плаовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 441–447

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.21
Detallado
22.
Читање и књижевност за младе
(Elisabeth Rose Gruner, Constructing the Adolescent Reader in Contemporary Young Adult Fiction. London: Palgrave Macmillan UK, 2019, 192 pp.)
Ирена Јовановић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 449–452

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.22
Detallado
23.
Обавештење о повлачењу рада Yeh, Tzu-Ching. (2020) „Politicizing Samuel Beckett’s Postwar Plays”, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52 (170), стр. 89–102.

Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 175, p. 474–474

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.23
Detallado