/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 54 (2022), No. 178

Tm. 54 (2022), No. 177

Tm. 54 (2022), No. 176

Tm. 53 (2021), No. 175

Tm. 53 (2021), No. 174

Tm. 53 (2021), No. 173

Tm. 52 (2020), No. 172

Tm. 52 (2020), No. 171

Tm. 52 (2020), No. 170

Tm. 51 (2019), No. 169

Tm. 51 (2019), No. 168

Tm. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Tm. 53 (2021), No. 173


1.
Егзистенцијална ситуација Јеротеја Рачанина и облици приповедања у Путашаствију ка граду Јерусалиму
Ненад Николић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 11–30

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.1
Detallado
2.
Missions catholiques et éducation dans une société multiculturelle: le cas de Salonique
Raïa Zaïmova
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 31–39

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.2
Detallado
3.
Путовање Саве Текелије у Русију: скица источне Европе у белешкама просвећеног племића
Владимир Симић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 41–65

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.3
Detallado
4.
Martin Kukučíns Identitätsfacetten in seinen Balkan-Reiseberichten
Marianna Koliová
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 67–83

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.4
Detallado
5.
Social Critics and the Condition of Women in Algerian Literature in Arabic: ‘Abd al-Ḥamīd Benhadūga as a Case Study
Jolanda Guardi
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 91–102

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.5
Detallado
6.
Испољавање суфизма у модерној арапској књижевности
Ајман Туајлиб, Саид Вакил
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 103–126

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.6
Detallado
7.
Слика египатске жене у романима Тахе Хусеина
Ивана Глигоријевић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 127–141

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.7
Detallado
8.
Транскултурне перспективе
Александра Манчић, Марко Теодорски
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 145–154

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.8
Detallado
9.
Леополдо Сеа и филозофија американизма
Далибор Солдатић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 155–163

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.9
Detallado
10.
Савремене студије кубанске културе: Фернандо Ортис и појам транскултурације
Владимир Карановић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 165–177

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.10
Detallado
11.
Kарлос Фуентес и културни синкретизам Латинске Америке
Бојана Ковачевић Петровић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 179–195

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.11
Detallado
12.
Поетика и филозофија релације
Тамара Валчић Булић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 197–209

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.12
Detallado
13.
Шта је данашња наратологија?
Дуња Душанић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 213–230

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.13
Detallado
14.
Писма Милице Костић Селем Десанки Максимовић
Бојан Ђорђевић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 233–260

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.14
Detallado
15.
Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве
Оливера Жижовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 263–286

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.15
Detallado
16.
Топос страдања других ради или повест о Владимиру и Косари
Снежана Ј. Милојевић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 287–301

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.16
Detallado
17.
Књижевност и фотографије Роџера Фентона у контексту викторијанизма
Горан Т. Гаврић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 303–323

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.17
Detallado
18.
Андрићева Проклета авлија у контексту затворско-логорске прозе
Александар Петров
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 325–347

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.18
Detallado
19.
Конструкт детињства у Андрићевој приповеци „Деца”
интерпретативни и методички аспекти
Лола Стојановић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 349–371

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.19
Detallado
20.
Херој као књижевни и друштвени конструкт
Златко Грушановић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 373–392

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.20
Detallado
21.
Свеобухватни приступ савременој научној критици
Адријана Марчетић. Критика о критици. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2020, 215 стр.
Бојана Стојановић Пантовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 395–401

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.21
Detallado
22.
Разговор о смислу као начин да се буде
Ненад Николић, Идентитет српске књижевности. Прича о књижевноисторијској идеји. Београд: Српска књижевна задруга, Партенон, 2019, 704 стр.
Дуња Ранчић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 403–410

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.22
Detallado
23.
О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији
Maxim Shadurski. The Nationality of Utopia: H. G. Wells, England, and the World State. New York and London: Routledge, 2020, 212 pp.
Зорица Ђерговић-Јоксимовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 411–414

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.23
Detallado
24.
Поуздана слика наше књижевне прошлости и садашњости
(Précis de littérature serbe. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 2019, 249 pp)
Марко Аврамовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 415–421

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.24
Detallado
25.
Ново издање Љубена Каравелова на српском језику
Љубен Каравелов, Је ли крива судбина? Књижевна и публицистичка дела на српском језику. Приредио, студију и коментаре написао Александар Пејчић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019.
Горан М. Максимовић
Књижевна историја, 2021. - Tm. 53, No. 173, p. 423–427

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.25
Detallado