/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 54 (2022), No. 178

Tm. 54 (2022), No. 177

Tm. 54 (2022), No. 176

Tm. 53 (2021), No. 175

Tm. 53 (2021), No. 174

Tm. 53 (2021), No. 173

Tm. 52 (2020), No. 172

Tm. 52 (2020), No. 171

Tm. 52 (2020), No. 170

Tm. 51 (2019), No. 169

Tm. 51 (2019), No. 168

Tm. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Tm. 51 (2019), No. 168


1.
Komik und Paranoia in der Prosa von David Albahari und Svetislav Basara
Goran Lazičić, Elena Messner
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 9–25

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.1
Detallado
2.
Смеховни каталози и дискурзивна транскоректност у прози Саве Дамјанова
Игор Перишић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 27–43

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.2
Detallado
3.
Стваралаштво Милана Милишића и наслеђе дубровачке књижевности
Славко Петаковић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 47–57

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.3
Detallado
4.
Град на граници и границе града
Бојан Ђорђевић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 59–69

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.4
Detallado
5.
Милишићев (песнички) opus posthumus
Марко Аврамовић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 71–94

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.5
Detallado
6.
Непознати Волт Витман — два открића са страница америчке штампе 19. века
Бојана Аћамовић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 99–119

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.6
Detallado
7.
Спиритизам у српској периодици са краја XIX и почетка XX века
Бојан Јовић, Тијана Јовановић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 121–136

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.7
Detallado
8.
Антиколонијална изложба у Паризу (1931) и надреалистичка контрајавност
Светлана Јевтовић Монтуа
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 137–156

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.8
Detallado
9.
Gra komputerowa, beletrystyka i to, co pomiędzy. Casus: seria Diablo i jej literackie (re)interpretacje
Adam Mazurkiewicz
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 159–177

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.9
Detallado
10.
Podręcznik do gier fabularnych jako paratekst
Marzanna Uździcka
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 179–197

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.10
Detallado
11.
Шта је играо Павић?
о лудолошко-наративним аспектима видео-игара авантуристичког жанра кроз читање Милорада Павића
Милош Јоцић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 199–218

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.11
Detallado
12.
Ангажована женска проза
Станислава Бараћ
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 221–242

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.12
Detallado
13.
Књижевни часописи у базама података
Драгана Грујић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 245–257

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.13
Detallado
14.
Романтичарска имагинација у реалистичком поступку: трагови Вордсворта и Колриџа у Дикенсовом стваралаштву
Вишња Печенчић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 259–276

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.14
Detallado
15.
«Teško nama ženama»: La questione femminile in Tergovci
Nicoletta Cabassi
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 277–286

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.15
Detallado
16.
Књижевни текст и читање маскулинитета
Ивана Ђурић Пауновић, Кристина Стевановић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 287–301

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.16
Detallado
17.
Мистерија људске главе, иконографија колажа Ванета Живадиновића Бора
Миланка Тодић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 303–324

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.17
Detallado
18.
Vladan Desnica i Njegoš
Vesna Kilibarda
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 325–345

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.18
Detallado
19.
Огледала у лавиринту: преводна рецепција Борхесових текстова о књижевности
Весна Дицков
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 347–376

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.19
Detallado
20.
Реторика књижевног егзила
Адријана Марчетић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 379–388

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.20
Detallado
21.
Тако мало судбине у погледу вашем
Немања Каровић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 389–397

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.21
Detallado
22.
Рат и питање постмодерне е(сте)
Мирко Миливојевић
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 399–402

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.22
Detallado
23.
„Расад” Тихомира Остојића
Јелена Марићевић Балаћ
Књижевна историја, 2019. - Tm. 51, No. 168, p. 403–407

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.23
Detallado