/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 6 (2020), No. 10

Tm. 6 (2020), No. 9

Tm. 5 (2019), No. 8

Tm. 5 (2019), No. 7

Tm. 4 (2018), No. 6

Tm. 4 (2018), No. 5

Tm. 3 (2017), No. 4

Tm. 2 (2016), No. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Tm. 6 (2020), No. 10


1.
Иво Андрић
Пер Јакобсен
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 11–24

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.1
Detallado
2.
У лирском премеру сна и јаве: „Шта сањам и шта ми се догађа” Иве Андрића
Александра Пауновић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 25–49

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.2
Detallado
3.
English, French and Serbian Translations of Biblical Phrasemes with Beten, Meeh and Racham
Tatjana Samardžija
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 51–90

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.3
Detallado
4.
Семантика пословица са етнонимом Турчин
Сергеј Т. Аврамов
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 91–106

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.4
Detallado
5.
Сликање љубавног односа у роману Љубавник Маргерит Дирас и у истоименој филмској адаптацији Жан-Жака Аноа
Јелена Цветковић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 107–131

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.5
Detallado
6.
Основни језичко-стилски поступци у драми Клаустрофобична комедија Душана Ковачевића
Зорана З. Ћупић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 135–155

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.6
Detallado
7.
Одабрани фоностилистички поступци Борислава Пекића
Бојан Минић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 157–175

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.7
Detallado
8.
Поверљиви документи о културној сарадњи ФНРЈ са Великом Британијом
Данијела Митровић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Tm. 6, No. 10, p. 179–196

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.8
Detallado