/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 6 (2020), No. 10

Tm. 6 (2020), No. 9

Tm. 5 (2019), No. 8

Tm. 5 (2019), No. 7

Tm. 4 (2018), No. 6

Tm. 4 (2018), No. 5

Tm. 3 (2017), No. 4

Tm. 2 (2016), No. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Tm. 2 (2016), No. 3


1.
Прави песник не може умрети пре него што испуни своје ја, своју судбину
Јован Пејчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Tm. 2, No. 3, p. 11–25

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.1
Detallado
2.
Николај Тимченко о Иви Андрићу
Јелена Ранђеловић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Tm. 2, No. 3, p. 27–37

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.2
Detallado
3.
Фотијев „Myriobiblon” - извориште библиографије
Александра Вранеш
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Tm. 2, No. 3, p. 39–44

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.3
Detallado
4.
Вид и/или аспект – лексичкосемантичка(/е) и/или обличкосемантичка(/е) категорија(/е)?
Радоје Д. Симић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Tm. 2, No. 3, p. 45–96

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.4
Detallado
5.
Култура кроз призму теорија
Селена Трифуновић-Ћапин
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Tm. 2, No. 3, p. 99–123

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.5
Detallado
6.
Истраживачки рад Аурела Штајна и Пол Пелиоа: енглеска и француска колекција Дунхуанг рукописа
Милица Јелић Мариоков
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Tm. 2, No. 3, p. 125–141

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.6
Detallado