/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 6 (2020), No. 10

Tm. 6 (2020), No. 9

Tm. 5 (2019), No. 8

Tm. 5 (2019), No. 7

Tm. 4 (2018), No. 6

Tm. 4 (2018), No. 5

Tm. 3 (2017), No. 4

Tm. 2 (2016), No. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Tm. 4 (2018), No. 6


1.
Иво Андрић у Савету академија Федеративне народне републике Југославије
Бојан Ђорђевић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 11–22

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.1
Detallado
2.
Црњански на италијанском фронту у Великом рату
Светлана Шеатовић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 23–35

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.2
Detallado
3.
Скупов тезоро у соби Рајке Радаковић
(дефеминизација лика Госпођице као Андрићев поетички поступак грађења жене-тврдице)
Фата Егановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 37–51

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.3
Detallado
4.
Л. Толстој у емигрантском часопису „Руски архив” (1928–1937)
Бојана Сабо
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 53–62

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.4
Detallado
5.
Време и вечност у приповеци „Пут ка семену” Алеха Карпентјера
Јована Вулић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 63–82

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.5
Detallado
6.
Језичка наративна и аргументативна обележја у тексту „Јазавац пред судом” П. Кочића
Весна Половина
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 85–97

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.6
Detallado
7.
Неколике напомене о језичкој и стилској вредности презента
Ивана Јовановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 99–111

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.7
Detallado
8.
Културна манифестација „Липарске вечери — Ђурини дани”
традиција дуга више од пола века
Гордана Станчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 115–132

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.8
Detallado
9.
Историјске и митолошке представе о вампирима у контексту популарне културе
Зорана Ђукић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 6, p. 133–149

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.9
Detallado