/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 6 (2020), No. 10

Tm. 6 (2020), No. 9

Tm. 5 (2019), No. 8

Tm. 5 (2019), No. 7

Tm. 4 (2018), No. 6

Tm. 4 (2018), No. 5

Tm. 3 (2017), No. 4

Tm. 2 (2016), No. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Tm. 4 (2018), No. 5


1.
Карневализација епског јунака „Пут Алије Ђерзелеза” и „Краљевић Марко по други пут међу Србима”
Gabriella Schubert
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 39–53

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.1
Detallado
2.
Чија се рука машила непријатељске браве: о „издаји” интелектуалаца у Првом светском рату
Бојан М. Ђорђевић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 55–81

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.2
Detallado
3.
Страност и менталитет у „Травничкој хроници” Иве Андрића
Младен Шукало
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 83–103

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.3
Detallado
4.
Italija, Rim i i dekadencija u filmovima „La dolce vita” i „La grande bellezza” – sličnosti i razlike
Dejan Malčić
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 105–116

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.4
Detallado
5.
Александар Белић о Вуковим погледима на језик књижевника свога времена као путоказу стварања „београдског круга”
Миодраг Јовановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 119–130

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.5
Detallado
6.
Привилегијална политика цара Леополда I
правни фундамент опстанка српског етноса у Хабзбуршкој монархији
Огњен Карановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 133–163

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.6
Detallado
7.
Трансхуманизам и аналитичка психологија
Бојана Стаменковић Рудић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Tm. 4, No. 5, p. 165–198

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.7
Detallado