/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 43 (2023), No. 1

Vol. 42 (2022), No. 1

Vol. 41 (2021), No. 1

Vol. 40 (2020), No. 1

Vol. 39 (2019), No. 1

Vol. 38 (2018), No. 1

Vol. 37 (2017), No. 1

Vol. 36 (2016), No. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Vol. 41 (2021), No. 1


1.
Usvajanje epistemičke i deontičke modalnosti u srpskom jeziku
Željko Ljiljak-Vukajlović
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 13–40

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.1
Detailed
2.
О културолошки условљеним разликама у појмовним метафорама у различитим језицима
Анђела Пендић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 41–63

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.2
Detailed
3.
Kodeveksling i nettdiskurs i Norge
Jovana Vurdelja
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 65–86

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.3
Detailed
4.
Концепт Балкан у савременом српском језику и култури (на материјалу анкетних података)
Милица Шкорић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 87–109

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.4
Detailed
5.
Надгробни натпис на стећку у селу Мала Гостиља
Настасија З. Перић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 111–125

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.5
Detailed
6.
Pragmatic Competence of Serbian Learners of L2 Spanish
Jovana Stanojević, An Vande Casteele
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 129–144

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.6
Detailed
7.
Online Assessment in the Light of Covid-19-Imposed Changes in Higher Education in Serbia
Jovana Milovanović
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 145–160

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.7
Detailed
8.
Ставови студената германистике о присуству интеркултурних елемената у универзитетској настави немачког као страног језика
Данијела Врањеш
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 161–174

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.8
Detailed
9.
Interkulturna kompetencija nastavnika jezika novopazarskih škola
Adnan H. Bjelak
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 175–188

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.9
Detailed
10.
Концепција и значај средњошколских часописа у настави руског језика – пример Филолошке гимназије
Мила Матић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 189–200

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.10
Detailed
11.
(Ne)očekivani obrti hibridnog identiteta na primeru braće Ikbal u romanu Beli zubi Zejdi Smit
Ana Mitrović
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2021. - Vol. 41, No. 1, p. 203–218

https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.11
Detailed