/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 43 (2023), No. 1

Vol. 42 (2022), No. 1

Vol. 41 (2021), No. 1

Vol. 40 (2020), No. 1

Vol. 39 (2019), No. 1

Vol. 38 (2018), No. 1

Vol. 37 (2017), No. 1

Vol. 36 (2016), No. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Vol. 38 (2018), No. 1


1.
Новинарске форме у теорији и наставној пракси
Ивана Јовановић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 13–34

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.1
Detailed
2.
„Alchemisten, Zauberer, Adepten“
Esoterische Denk- und Deutungsmuster in der Berichterstattung über das Finanzwesen

Jasmina Mahmutović
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 35–57

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.2
Detailed
3.
Jezička postignuća učenika završnih razreda osnovnih škola Republike Srbije u oblasti nemačkog kao drugog stranog jezika
Andrea Žerajić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 59–87

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.3
Detailed
4.
Einfluss von erworbenen L2-Kenntnissen und Erfahrungen auf das L3-lernen bei Lexikalisch-grammatikalischen Übungen
Nikoleta Momčilović
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 89–120

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.4
Detailed
5.
Décentration et réflexivité: une expérience didactique en FLE
Bertrand Fonteyn
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 121–146

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.5
Detailed
6.
Глобална симулација у настави страних језика
Мира Д. Попин
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 147–167

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.6
Detailed
7.
Међујезичка интерференција при усвајању граматике руског језика на примерима Гимназије „Свети Сава” и Тринаесте београдске гимназије
Ања Пешић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 169–191

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.7
Detailed
8.
Двојезична настава у Србији: поглед у ближу и даљу прошлост
Љиљана Ђурић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 195–212

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.8
Detailed
9.
Dvojezična (CLIL) nastava u obrazovnom sistemu Srbije: sadašnji izazovi i predlog smernica za budućnost
Katarina Zavišin
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 213–225

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.9
Detailed
10.
Dvojezična (srpsko-engleska) nastava u Vojvodini: uvođenje i prvi rezultati
Tatjana Glušac
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 227–246

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.10
Detailed
11.
Пример добре наставне праксе – настава енглеског језика применом CLIL методе
Ирена Пантић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2018. - Vol. 38, No. 1, p. 249–264

https://doi.org/10.18485/zivjez.2018.38.1.11
Detailed