/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 40 (2020), No. 1

Vol. 39 (2019), No. 1

Vol. 38 (2018), No. 1

Vol. 37 (2017), No. 1

Vol. 36 (2016), No. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Vol. 37 (2017), No. 1


1.
Ferdinand de Sosir — 60 godina kasnije — „sintagma” vs. „fraza”
sporni elementi u njihovom tumačenju
Božinka Petronijević
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 13-29

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.1
Detailed
2.
Italijanski vulgarizam „cazzo” i njegovo prevođenje na srpski jezik
Saša Moderc, Maurizio Barbi
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 31-58

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.2
Detailed
3.
Natur und Kultur als Bildspender für Konzeptualisierung der Wirtschaft
Jasmina Mahmutović
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 59-89

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.3
Detailed
4.
Љубав и новац у српским и шпанским паремијама
Ивана Георгијев
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 91-109

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.4
Detailed
5.
Концептуализација „позитивног” и „негативног” кроз метафоре са белом и црном бојом као изворним доменима у српском и шпанском језику
Јелена М. Ковач
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 111-120

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.5
Detailed
6.
Naše iskustvo o ranoj nastavi stranog jezika u školskom sistemu
Dušanka Točanac
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 123-136

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.6
Detailed
7.
Билингвална настава на немачком и српском језику на примерима ОШ „10. oктобар” у Суботици, Прве нишке гимназије „Стеван Сремац” и Ваљевске гимназије
Марија Лончар
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 137-166

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.7
Detailed
8.
Скривени курикулум у настави шпанског као страног језика у Србији, са посебним освртом на родно осетљив приступ у учионици: ставови наставног кадра
Милица Ђуричић Гњатовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 167-186

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.8
Detailed
9.
Koje kriterijume savremeni udžbenik L2 mora ispuniti sa interkulturnog stanovišta?
teorijske implikacije i praktična iskustva
Nemanja Vlajković
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 187-211

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.9
Detailed
10.
Играње или учење: непомирени дуалитети у ставовима учесника наставног процеса
Ана Јовановић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 213-228

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.10
Detailed
11.
Radio i TV vesti u nastavi veštine razumevanja govora stranog jezika struke — primena strategija
Ksenija Maltez
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 229-250

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.11
Detailed
12.
Постигнућа у разумевању писаног текста на руском језику после општег средњег образовања
Мила Ђуричић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 251-260

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.12
Detailed
13.
Русистичка лингводидактика у часопису „Славистика”
библиографски преглед
Срђан Петровић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 261-281

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.13
Detailed
14.
Свет у малом: настава шпанског језика у интеркултурној учионици
Ивана Бошковић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2017. - Vol. 37, No. 1, p. 285-299

https://doi.org/10.18485/zivjez.2017.37.1.14
Detailed