/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 40 (2020), No. 1

Vol. 39 (2019), No. 1

Vol. 38 (2018), No. 1

Vol. 37 (2017), No. 1

Vol. 36 (2016), No. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Vol. 40 (2020), No. 1


1.
Spatial, Temporal and Epistemic Proximization as Dynamic Event Construal Strategies
Lena Ninković
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 3-25

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.1
Detailed
2.
Priority Modality in Political Writing — the Case of the European Commission’s Serbia 2019 Report
Đorđe Dimitrijević
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 27-53

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.2
Detailed
3.
Mizoginija i seksizam u reklamama na srpskim televizijama
Ana Huber
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 55-76

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.3
Detailed
4.
Хумористичка реклама као фрагмент медиорекламне слике света (на плану руског и српског језика)
Емилија Г. Јовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 77-96

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.4
Detailed
5.
Слатка страна фразеологије: анализа фразеологизама у албанском, грчком и српском језику
Сара Мандић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 97-118

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.5
Detailed
6.
Инфинитивне прилошке финалне конструкције обавезне контроле у италијанском језику
Јелена Пухар
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 119-136

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.6
Detailed
7.
Upotreba i položaj zamenice si uz modalne glagole u italijanskom jeziku
Jovana Bazić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 137-152

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.7
Detailed
8.
Abductive Reasoning as a Consequence of Translanguaging in a Multicultural Context
Snežana Dimitrijević
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 155-171

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.8
Detailed
9.
Грешке које ученици завршних разреда основне и средње стручне школе праве на енглеском језику
Ирена Пантић, Иван Петровић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 173-190

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.9
Detailed
10.
Стручна спрема наставника страних језика у школству Србије: правилници и пракса (2003 - 2020)
Љиљана Ђурић, Александра Беговић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 191-216

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.10
Detailed
11.
Два начина спровођења језичке образовне политике: одозго-на-доле и одоздо-на-горе; приказ једне студије случаја
Катарина Милосављевић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 217-234

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.11
Detailed
12.
Последње речи књижевних ликова (на материјалу стваралаштва Антона Павловича Чехова)
Олга Стојадиновић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 237-259

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.12
Detailed
13.
The Influence of Emotions and Current Mood on Modal Statement: A Corpus Analysis of the Dialogue in Henry James’s Daisy Miller
Jelena Štefan
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 261-276

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.13
Detailed
14.
Александар Солжењицин — беседа на Харварду
Александра Весић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Vol. 40, No. 1, p. 277-300

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.14
Detailed