/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 42 (2022), Бр. 1

Књ. 41 (2021), Бр. 1

Књ. 40 (2020), Бр. 1

Књ. 39 (2019), Бр. 1

Књ. 38 (2018), Бр. 1

Књ. 37 (2017), Бр. 1

Књ. 36 (2016), Бр. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности

ISSN: 0514-7743

EISSN: 2787-3161