/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 64 (2023), Бр. 2

Књ. 64 (2023), Бр. 1

Књ. 63 (2022), Бр. 2

Књ. 63 (2022), Бр. 1

Књ. 62 (2021), Бр. 2

Књ. 62 (2021), Бр. 1

Књ. 61 (2020), Бр. 2

Књ. 61 (2020), Бр. 1

Књ. 60 (2019), Бр. 2

Књ. 60 (2019), Бр. 1

Књ. 59 (2018), Бр. 2

Књ. 59 (2018), Бр. 1

Meat Technology

ISSN: 2466-4812

EISSN: 2560-4295