/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 59 (2018) Бр. 1

Књига 59 (2018) Бр. 2

Књига 60 (2019) Бр. 1

Књига 60 (2019) Бр. 2

Meat Technology

ISSN: 2466-4812

EISSN: 2560-4295