/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 14 (2019),

Vol. 13 (2018),

Vol. 12 (2017),

Vol. 11 (2016),


Наратолошки приступ проучавању српских народних шаљивих прича
(наратолошки оглед)Јована Д. ДишићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 13 (2018)

Article 7 (p. 133-143)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.7

Read full textCitation export: