/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 11 (2016),

Vol. 12 (2017),

Vol. 13 (2018),

Vol. 14 (2019),


Разлагање видљивог или одвајање сржи – границе лирског описа у поезији Живорада НедељковићаДанијела Ђ. Ковачевић МикићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 23 (p. 387-413)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.23

Read full textCitation export: