/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Фолклорни елементи у Андрићевој приповијетки „Мустафа Маџар”Небојша ЂорђевићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 15 (p. 257-271)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.15

Read full textCitation export: