/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Платоновски концепт лепоте и љубави у драми „Максим Црнојевић” Лазе КостићЈована Д. МилованчевићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 14 (p. 245-256)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.14

Read full textCitation export: