/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 22 (2023), No. 84

Vol. 22 (2023), No. 83

Vol. 22 (2023), No. 81-82

Vol. 21 (2022), No. 80

Vol. 21 (2022), No. 79

Vol. 21 (2022), No. 77-78

Vol. 20 (2021), No. 76

Vol. 20 (2021), No. 75

Vol. 19 (2020), No. 73-74


Глобализација и њени утицаји на хармонизацију права и трансформацију система безбедностиЉиљана М. Мудринић

Европско законодавство, Vol. 22 (2023) No. 81-82

Citation export: