/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 22 (2023), No. 81-82

Vol. 21 (2022), No. 80

Vol. 21 (2022), No. 79

Vol. 21 (2022), No. 77-78

Vol. 20 (2021), No. 76

Vol. 20 (2021), No. 75

Vol. 19 (2020), No. 73-74

Evropsko zakonodavstvo, Vol. 20 (2021), No. 76


1.
Pojam „evropskih vrednosti”: između snažne proklamacije i suštinske neodređenosti
Miloš Jovanović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 5–30

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.1
Detailed
2.
EUPAN i CAF kao smernice reforme javne uprave u Srbiji
Marko Novaković
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 31–42

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.2
Detailed
3.
Zaštita imovinsko-pravnih interesa na uporednom primeru bivših republika SFRJ
Dragan Marković, Danilo Kovač
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 43–55

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.3
Detailed
4.
Odluka Komisije o sprovođenju (EU) 2019/1310 od 31. jula 2019. kojom se utvrđuju pravila o radu Evropskog fonda za civilnu zaštitu i Resk EU
Aleksandar Jazić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 57–67

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.4
Detailed
5.
Kodeks dobrog administrativnog ponašanja za službenike Evropske komisije u njihovim odnosima sa javnošću
Manja Đurić Džakić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 69–80

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.5
Detailed
6.
Smetnje za izvršenje evropskog naloga za hapšenje i predaju
Milijana Buha
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 81–97

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.6
Detailed
7.
Obaveštavanje o sticanju i raspolaganju značajnim učešćem
Milena Mitrović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 99–117

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.7
Detailed
8.
Zaštita nacionalnog blaga kao izuzetak od slobode kretanja robe u Evropskoj uniji
Vanja Pavićević, Mihajlo Vučić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 76, p. 119–144

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.8
Detailed