/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 23 (2024), No. 85

Vol. 22 (2023), No. 84

Vol. 22 (2023), No. 83

Vol. 22 (2023), No. 81-82

Vol. 21 (2022), No. 80

Vol. 21 (2022), No. 79

Vol. 21 (2022), No. 77-78

Vol. 20 (2021), No. 76

Vol. 20 (2021), No. 75

Vol. 19 (2020), No. 73-74

Evropsko zakonodavstvo, Vol. 20 (2021), No. 75


1.
Primena pravnog okvira Evropske unije za proveru stranih direktnih investicija u vreme pandemije Covid-19
Duško Dimitrijević
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 5–19

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.1
Detailed
2.
Usklađivanje zakonodavnog sistema Republike Srbije sa pravom Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva
Irena Arsić Bogdanović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 21–42

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.2
Detailed
3.
Pravno regulisanje platformi za razmenu video sadržaja u revidiranoj Direktivi o audiovizuelnim medijskim uslugama
Saša Simović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 43–52

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.3
Detailed
4.
Direktive u pravnom sistemu Evropske unije i njihov prenos (transpozicija) u unutrašnje pravne sisteme država članica
Dragoljub Todić, Ljubomir Tintor
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 53–71

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.4
Detailed
5.
Sud pravde Evropske unije kao posljednja nada za sunovrat vladavine prava u Poljskoj — poseban osvrt na pravosudnu reformu
Jovana Tošić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 73–89

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.5
Detailed
6.
Položaj zaposlenih sa porodičnim dužnostima u evropskom pravu
Mina Kuzminac
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 91–106

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.6
Detailed
7.
Sloboda kretanja ljudi za vrijeme „prvog talasa” pandemije izazvane virusom korona u državama članicama Evropske unije
Marija S. Milošević
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 107–126

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.7
Detailed
8.
(Re)pozicioniranje Evropske komisije na tržištu prirodnog gasa: od nosioca liberalizacije energetskog tržišta do „evropskog regulatora”?
Strahinja Obrenović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 127–144

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.8
Detailed
9.
Uredba (EU) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije
Jasmina Vukotić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 145–156

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.9
Detailed
10.
Pravni aspekti pandemije Covid-19 i uticaj na postupak pred Košarkaškim arbitražnim tribunalom (BAT)
Uroš Bajović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Vol. 20, No. 75, p. 157–172

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.10
Detailed