/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 19 (2020), No. 73-74

Evropsko zakonodavstvo, Vol. 19 (2020), No. 73-74


1.
Održivost koncepta regionalnih kogentnih normi – opšti sistem protiv evropskog sistema
Bojan Milisavljević
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 5-16

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.1
Detailed
2.
Položaj Roma u Evropskoj uniji – pravni okviri i stvarnost
Ana Batrićević
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 17-39

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.2
Detailed
3.
Granice vanteritorijalnog dejstva opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije
Mihajlo Vučić
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 41-59

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.3
Detailed
4.
Odluka br. 1313/2013/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 17. decembra 2013. godine o Mehanizmu civilne zaštite Unije
Aleksandar Jazić
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 61-71

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.4
Detailed
5.
Evropska bankarska unija kao deo postkriznog sistema upravljanja ekonomskom i monetarnom unijom
Dragana Dabić, Branimir Gajić
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 73-98

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.5
Detailed
6.
Opšta uredba Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) — pregled i novine
Marija Majstorović
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 99-117

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.6
Detailed
7.
Istražni odbori Evropskog parlamenta — koristan instrument kontrole primene komunitarnog prava
Ninoslav Živković
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 119-139

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.7
Detailed
8.
Pravila i standardi za bezbednost putničkih brodova
Iris Bjelica Vlajić
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 141-152

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.8
Detailed
9.
Plurilingvizam i obrazovna jezička politika Evropske unije u Srbiji
Katarina Radojković Ilić
Evropsko zakonodavstvo, 2020. - Vol. 19, No. 73-74, p. 153-166

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.9
Detailed